عنوان دوره

مدرس

 تاريخ اجرا

 ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

 

 بکارگیری دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات  نظارت  

آقای مهندس ریاحی 

19دی ماه 1398

16:30- 8:30

3.000.000

 

1-اصلاحيه «دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت» موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/ 96 

   2- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397       

 

 

 

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

مراحل ثبت نام