عنوان دوره

مدرس

 تاريخ اجرا

 ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

 

 بکارگیری دستورالعمل

حق الزحمه خدمات  نظارت  مشاوران

آقای مهندس ریاحی 

13تیر  ماه 1398

17- 8:30

4.000.000

 

1-اصلاحيه «دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت» موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/ 96 

   2- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397       

 

 

 

مراحل ثبت نام