دوره های مجازی ويژه بهمن و  اسفند 1397 

 

بنا به ضرورت آموزش کارکنان دولت و با هدف تسهیل امکان استمرار این آموزش، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و

برنامه ریزی تعدادی از دوره ­های آموزشی مجازی این موسسه را به صورت ویژه و با حداقل هزینه برگزار می­کند.

 

فهرست کامل دوره های آموزشی مجازی


 

جدول فهرست دوره ها 

 

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره
(ساعت)

هزینه دوره
(ریال)

1

ارزیابی عملکرد سازمان

12

600,000

2

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی (با تمرکز بر وظایف)

18

800,000

3

تجزیه تحلیل داده‌ها و فنون آماری

8

400,000

4

توانایی یافتن مسئله و حل آن در محیط کار

12

500,000

5

حقوق اداری

12

400,000

6

حقوق شهروندی در نظام اداری

8

300,000

7

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

8

400,000

8

منشور حقوق شهروندی

6

300,000

9

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

18

700,000

10

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری

8

400,000

11

آشنایی با امور قراردادها

8

500,000

12

آشنایی با قانون کار

8

300,000

13

آیین نگارش و مکاتبات اداری

16

600,000

14

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

12

600,000

15

قوانین اداری و استخدامی

12

500,000

16

مدیریت عملکرد

12

600,000

 

 

مراحل ثبت نام