قابل توجه اعضای هیأت‌علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز و مؤسسه‌های پژوهشی 

 

عنوان اولویت پژوهشی:  تهیه و تدوین ضوابط نظام فنی و اجرایی در حوزه مشارکت عمومی - خصوصی در قالب 6 دستورالعمل به شرح زیر:

 

 

1. دستورالعمل انجام مطالعات و آماده‌سازی پروژه‌های مشارکت عمومی‏- خصوصی و شناسایی ریسک‌های مشارکت عمومی‏- خصوصی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک؛


2. تهیه دستورالعمل‌های ارزیابی صلاحیت دستگاه‌های اجرایی بعنوان طرف عمومی در قرارداد مشارکت؛


3.تهیه دستورالعمل‌های ارزیابی صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری بعنوان سرمایه‌گذار؛


4. دستورالعمل تهیه فراخوان ارجاع کار و انتخاب سرمایه‌گذار؛


5. دستورالعمل تعیین مشخصات شرکت پروژه و چهارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی؛


6. الگوهای نظارتی و ارزیابی پروژه‌های مشارکت عمومی‏- خصوصی.


 

 

  • پیشنهادیه‌ها باید در قالب فرم بارگذاری شده زیر تنظیم و با رزومه به‌روز اعضای تیم پژوهش به نشانی رایانامه researchdep94@gmail.com  فرستاده شود.

 


فرم پيشنهادیه طرح پژوهشی - ویرایش اردیبهشت 1403

 

دفتر طرح‌های  پژوهشی 

اردیبهشت‌‌ ماه سال 1403