طرح های پژوهشی در دست انجام

 (آغاز شده در سال های 94 - 1393

 ردیف  عنوان  مجری  تاریخ شروع
 کلیات طرح
1
بررسی عوامل موثر و راهکارهای خروج از رکود تورمی سیدعلی مدنی زاده 1393
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved