طرح های پژوهشی در دست انجام

(آغاز شده در سال های 90 - 1389) 

 ردیف  عنوان  مجری  تاریخ شروع
 کلیات طرح
1
توصيه‌هاي سياستي براي طراحي الگوي توسعه مبتني بر نفت در مورد ايران داوود دانش جعفری و جاوید بهرامی 90/12/24
2
الگوي كلان اقتصاد‌سنجي پويا براي تحليل سياست‌هاي كلان اقتصادي ناصر خياباني 90/3/22