طرح های پژوهشی پایان یافته

(سال های 77 - 1375)
   
 ردیف  نام پروژه مجری طرح
 تاریخ پایان
 شناسنامه طرح
 خلاصه مدیریتی  گزارش طرح
 سفارش دهنده
 1  تقويت امكانات آموزش و پژوهش مسائل جمعيت و توسعه در دانشگاه‌هاي ايران  امير هوشنگ مهريار  1377        صندوق جمعيت ملل متحدUNFPA
2
 چگونگي تحقق عدالت اجتماعي در جمهوری اسلامی ايران  مسعود نيلي  1377        مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر
3
 پروژه تهيه بانك آماري شاخص‌هاي بين‎المللي  فرشيد مجاور حسيني  1377        مؤسسه
4
 سياست ملي جمعيت فرخ مصطفوي  1377        سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي كشور 
5
 بررسي آرزوهاي تحصيلي/شغلي وبرنامه‎هاي تشكيل خانواده گروهي از دانش‎آموزان دبيرستانهاي كشور در شهر شيراز امير هوشنگ مهريار   1376        صندوق جمعيت ملل متحدUNFPA
6
 بررسي آرزوهاي تحصيلي/شغلي و برنامه‎هاي تشكيل ‌خانواده‌ گروهي ‌ازدانش‎آموزان ‌دبيرستانهاي اصفهان، زاهدان و يزد  امير هوشنگ مهريار  1376        صندوق جمعيت ملل متحدUNFPA
7
 بررسي تأثير توزيع منابع ارزي بر رشد بخش‎هاي مختلف اقتصادي و تراز ارزي كشور  محمد طبيبيان  1376        مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي
8
 تحليل و ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور مسعود نيلي  1376         مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
9
 بررسي ابعاد اشتغال زايي بخش مسكن  غلامعلي فرجادي   1376        سازمان ملي زمين و مسكن
10
 مطالعات پايه‎اي اقتصاد كلان  احمدرضا جلالي نائيني   1376        مؤسسه
11
 بررسي وضع موجود بخش ساختمان و نقش آن در اقتصاد کلان كشور  غلامعلي فرجادي  1376       مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي
12
 طرح ملي مبارزه با اعتياد امير هوشنگ مهريار  1376        ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور 
13
 بررسي و بهبود مديريت شركت ملي فولاد ايران  علينقي مشايخي  1375        شركت ملي‌ فولاد ايران
14
 بررسي بازار سرمايه در رابطه با توسعه صنعتي كشور  حيدر پوريان  1375        وزارت صنايع
15
 توسعه انساني پايدار در ايران  امير هوشنگ مهريار  1375        دفتر عمران ملل متحدUNDP
16
 باروري و خانواده در ايران  امير هوشنگ مهريار  1375        صندوق جمعيت ملل متحدUNFPA
17
 طرح‌هاي عمراني شهرداري  احمدرضا جلالي نائيني  1375        شركت مطالعات جامع حمل و نقل ترافيك تهران