طرح های پژوهشی پایان یافته

(سال های 80 - 1378)
 
 
 ردیف  نام پروژه مجری طرح
 تاریخ پایان
 شناسنامه طرح
 خلاصه مدیریتی  گزارش طرح
سفارش دهنده
 1  طرح جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی پنج ساله استان همدان  مسعود روغني زنجاني و غلامحسين فيروزفر 1380         سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي استان همدان
2
 نظام اطلاعات
برنامه ریزی (PDS)
 محمد طبیبیان
1380         مؤسسه
3
 طرح ساماندهي نظام دارويی کشور  حسين صالحي  1380        وزارت بهداشت و درمان
4
 پيش‌بيني جمعيت استانهاي ‌كشور در سال ‌پاياني برنامه سوم توسه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  محمد عليزاده  1380       سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي كشور 
5
 بررسي و ارزيابي عملكرد مراكز كاريابي و گزارش‌هاي مربوط به آن و پيشنهاد روش‌هاي اصلاحي در جهت بهبود شكلي و محتوايي  غلامعلي فرجادي 1380        وزارت كار و امور اجتماعي 
6
 طرح بازنگري و اصلاح لايحه اصلاحي تسهيل كننده رقابت و ضد انحصار ناهيد حكيم شوشتري   1380       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
7
 بررسي مهاجرت و اشتغال در استان تهران غلامعلي فرجادي   1379        سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور
8
 مباني‌نظري‌و انديشه‌هاي حضرت‌‌‌امام‌خميني (ره) عليرضا فدايي عراقي   1379       مؤسسه 
9
 تحليل وضعيت اقتصادي- اجتماعي شهرستان قصر شيرين امير هوشنگ مهريار   1379       بنياد علمي/ فرهنگي افضلي پور 
10
 بررسي آماري بودجه خانوار، فقر و توزيع درآمد  محمد طبيبيان  1379       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
11
 اصلاح نظام بودجه ريزی مسعود روغني زنجاني   1379       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
12
 توان اشتغال زايي استانهاي كشور و بررسي عدم تعادل منطقه‏اي بازار كار غلامعلي فرجادي   1379       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
13
 طرح بازنگري اشتغال و بيكاري در برنامه سوم  غلامعلي فرجادي  1379       مؤسسه  
14
 طرح تدوين واژه‌ها منوچهر فرهنگ   1379       مؤسسه 
15
 مطالعه شناسايي مزيتهاي نسبی اقتصادي توليد توت فرنگي در غرب‏ كشور مهدي عسلي   1378       مركز مطالعات برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي 
 16  نقش مردان در تنظيم خانواده امير هوشنگ مهريار   1378       سازمان بهداشت جهانيWHO 
17
 توسعه روستايي در ايران مسعود روغني زنجاني   1378        سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري بانك جهاني
18
 بررسي و اصلاح سياستهاي پولي، اعتباري و نرخ ارز  احمدرضا جلالي نائيني  1378       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
19
 بررسي و اصلاح سياست‌هاي تجاري  سيدحسين ذوالنور  1378       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
20
 بررسي آماري بودجه خانوار  محمد طبيبيان  1378       سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور 
21
 بررسي و پيشنهاد اصول مورد نياز در تنظيم قوانين ضدانحصار در كشور حسين صالحي   1378       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
22
 بررسي و اصلاح ساختار نظام تصميم‎گيري اقتصادي كشور علينقي مشايخي   1378       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
23
 نيروي انساني، آموزش و بازار كار غلامعلي فرجادي   1378       سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور 
24
 Government Spending on Basic Social Services and its Share of GDP and Total Government Budget in the I.R. Iran,1971- 1999 امير هوشنگ مهريار  1378        يونيسف