طرح های پژوهشی پایان یافته

(سال های 83 - 1381)
 
 
 ردیف  نام پروژه مجری طرح
 تاریخ پایان
 شناسنامه طرح
 خلاصه مدیریتی  گزارش طرح
 سفارش دهنده
1
 طرح بررسي جايگاه استان بوشهر در تجارت خارجي  احمد مجتهد  1383        سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي استان بوشهر
2
 طرح پژوهش در برنامه‌ريزي ايران  فیروز توفیق
 1383        مؤسسه
3
 بودجه‌بندي عملياتي دستگاه‌هاي دولتي (وزارتخانه‌ها) بر اساس سيستم هزينه‌يابي فعاليت‌ها  بهروز هادي زنوز  1383        مؤسسه
4
 پروژه مطالعاتي برنامه چهارم توسعه  امير مشعوف  1383        سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
5
 مفاهيم، روش ها و فرآيند تهيه پروگرام های توسعه در برنامه چهارم  محمد‌حسن فولادي  1383        مؤسسه
6
 محاسبه شاخص‌های فقر و توزيع درآمد در ايران محمد طبیبیان  1383        مؤسسه
7
 مفهوم جامعه جهانی و تحليل فرآيند جهانی شدن  مسعود محمدی الموتی 1383         مؤسسه
8
 بازنگري و تكميل مطالعات طرح جامع تأسيسات ذخيره‌اي گندم  عبدالحميد مدرس  1382       سازمان غله كشور 
9
 سياست‌هاي اقتصادكلان براي نيل به توسعه پايدار كشور احمدرضا جلالي نائيني
1382

    سازمان حفاظت محيط زيست
10
 مطالعه چگونگي‌پيدايش فكر برنامه ريزي در ايران و تشکيل سازمان برنامه  احمد تابش 1382
 
 
  مؤسسه
11
 اقتصاد سياسي و خط‌مشي‌گذاري عمومي در ايران امروز (بعد از پيروزي انقلاب اسلامي)  عليرضا علوي‌تبار 1382
      سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور  
12
 ارزيابي اعطاي تسهيلات براي سرمايه‌گذاري اشتغالزا در استانهاي كشور و اصلاح ساز و كارهاي موجود حسين فاضلي
 1382

  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
13
 مباني نظري و روشهاي تقويم داده‌هاي حسابهاي ملي به قيمت ثابت  فاطمه صابري صفائي  1381

  مركز آمار ايران
14
الگوي گسترش حسابهاي منطقه‌اي در چارچوب مركزي سيستم حسابهاي ملي  فريده برادران خسروشاهي 1381  

    مركز آمار ايران
15
 محاسبه برابري نرخ ارز در چارچوب مفاهيم حسابهاي ملي احمدرضا جلالي نائيني 1381
 
  مركز آمار ايران
16
  روشهاي ارائه نتايج زودرس حسابهاي ملي سیدحسين ذوالنور 1381

  مركز آمار ايران
17
 گسترش حساب‌های ملي در مقاطع زماني‌فصول ناصر خياباني  1381
    مركز آمار ايران 
18
 آسيب‌شناسي روند رشد و توسعه بخش صنعت محمد طبيبيان   1381  
 
  دانشگاه صنعتي شريف
19
 پروژه تهيه شاخص‌هاي توسعه اجتماعي ايران امير هوشنگ مهريار 1381

 
 
   سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي كشور
20
 طراحي تفصيلي مستند‌سازي تجربيات مديران و ارائه الكوي عملي  مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران 1381       مركز تكنولوژي آموزشي