چاپ        ارسال به دوست

کتاب " اقتصاد غیر رسمی در ایران: اندازه و بررسی علل و آثار" منتشر شد

اقتصاد غيررسمي و فساد دو روي یک سكه هستند که اثرات بسيار نامطلوب در اقتصاد بر جاي مي­گذارند. دو عامل، بررسي و مطالعه اقتصاد غيررسمي را با مشكل مواجه مي­سازد: اول) ماهيت پنهان این فعاليت­ها؛ و دوم) گوناگوني و تفاوت هاي ماهيتي انواع فعاليت­ هاي پنهاني است که در یک کل مبهم به اسم اقتصاد غيررسمي جمع شده ­اند.

این مطالعه در تلاش براي روشن ساختن مفهوم اقتصاد غيررسمي، تمام فعاليت­ هاي پنهان را در پنج بخش اقتصاد غيرقانوني، اقتصاد غيرثبتي، اقتصاد سایه در توليد، اقتصاد سایه در تجارت و اقتصاد سایه در بازار پول طبقه ­بندي نموده و علل و آثار گسترش هر بخش را به ­طور جداگانه مورد بررسی قرار داده است تا شاخصي از رشد و گسترش آنها ارایه ­دهد. در نهایت این فعاليت ­هاي پنهان و شاخص ­هاي برآورد شده در مفهوم کلي اقتصاد غيررسمي تجميع و شاخص کلی از روند اقتصاد غيررسمي در ایران براي سال­هاي 1359 تا 1393 ارایه می­گردد.در پایان شاخص کل به ­دست آمده از اقتصاد غيررسمي مورد استفاده قرار مي­ گيرد تا به چند سوال مرتبط با سياست ­گذاري پاسخ داده شود.

مولف: عباس خندان

قیمت :200000 ریال

سال انتشار:1398 ٠٩:٤٥ - 1398/09/20    /    شماره : ٤٢٣٨    /    تعداد نمایش : ٦٥٩