چاپ        ارسال به دوست

چاپ انتشارات جدید موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی

 

 

کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار چه درسهای سودمندی را میتوانند از تجربه کشورهای توسعهیافته بیاموزند؟ در این کتاب، با تأکید بر رشد و توسعۀ بلندمدت، شرحی تاریخی از راهبردهای توسعۀ گروه منتخبی از کشورهای پیشرفته ارائه شده است. در هرکدام از مطالعات موردی بررسی شده در کتاب موفقیتها و ریشههای آن ارائه شده است.

بررسیهای کتاب سه گروه کشور را دربرمیگیرد. کشورهای شمال اروپا (شامل فنلاند، نروژ، سوئد، و دانمارک)، سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی (شامل ژاپن، ایرلند، و سوئیس)، و اقتصادهای در حال گذار (شامل جمهوری چک، مجارستان، و لهستان). اگرچه تأکید اصلی کتاب بر این است که راهبردهای توسعۀ هر کشور، در کل، مختص شرایط ویژۀ آن است، اما تجربیات تاریخی کشورها شامل رخدادهای تکرارشوندهای است که درسهای سودمندی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار با خود به همراه دارد. در نتیجه، مطالب کتاب میتواند برای برنامهریزان، سیاستگذاران، اساتید دانشگاه، و دانشپژوهان کشورمان نیز بسیار سودمند باشد.

مترجم: علی حبیبی

قیمت:800000 ریال

سال انتشار: 1398


 

در حوزه سياستگذاری اقتصاد کلان، به منظور شناسايی چالش ­های آتی اقتصاد ملی و همچنين، ارزيابی نتايج سياست­ های مختلف کلان اقتصادی، برخورداری از ابزارهای تجزيه ‏و تحليل بسيار حیاتی هستند. ادبیات نظری و تجربی اقتصاد رشد نشان می­دهد که عملکرد رشد اقتصادی ایران بر اساس موجودی منابع تولید و بهره ­وری منابع، تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سياسی هستند که دگرگونی در هر يک از اين حوزه­ ها می­تواند مسير رشد بلندمدت را تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا، وجود منابع سرمایه ­ای (مانند سرمايه فيزيکی، سرمايه انسانی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، و سرمایه طبیعی و جغرافیایی)، موجودی فناوری و آموزش (شامل نوآوری در دانش و فناوری، توانمندی انتقال، و اشاعه فناوری)، سياست­ های باثبات اقتصاد کلان (مانند سیاست­ های مالی، پولی، و ارزی و تجاری)، عوامل اجتماعی (شامل تحولات ساختار جمعيت و توسعه آموزش عالی)، کیفیت عوامل نهادی (مانند حکمرانی، نهادهای اقتصادی و سیاسی، وضعيت قوانين و مقررات، بازارهای مالی، نظام حقوقی و قضايی، سازمان سياسی و اجرايی بخش عمومی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، و درجه رقابت بازارها)، برون­ گرایی اقتصادی (شامل توسعه و تنوع ­بخشی تجارت، مشارکت در تولید و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی، و همکاری­ های منطقه ­ای و بین ­المللی از مسیر دیپلماسی اقتصادی پایدار)، و همچنین، عوامل موجد ثبات و امنیت سياسی، نقش بسیار مهمی ایفا می ‏کنند. تحقق رشد اقتصادی بالا و مستمر، در گرو مديريت علمی و عقلانی تحولات همه عوامل یادشده در يک نگرش يکپارچه و قاعده‌مند است. در سال­های اخیر، مهم­ترین ویژگی اقتصاد ایران کاهش رشد بهره ­وری است که این روند با گسترش تحریم ­های اقتصادی و فضای نااطمینانی نسبت به آینده تشدید می‏شود.

کتاب حاضر، بر اساس ارائه تحلیلی از تحولات اقتصاد کلان ایران و با استفاده از يک الگوی اقتصادسنجی کلان، به تبيين چالش ­های پیشاروی اقتصاد کشور می­ پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‏دهند که تداوم سیاست­ های موجود، اقتصاد ایران را در تلۀ رشد پایین گرفتار خواهد کرد. انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجۀ تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت‏ های موثر انسانی، فیزیکی، مالی، و طبیعی کشور دارد. بنابراین، اجرای مجموعه­ ای از سیاست­ های اصلاحی با دو هدف ارتقای درون‏ زایی و توسعه برون­ گرایی، همزمان با اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، ضروری است.

مولف: دکتر حسن درگاهی

قیمت: 440000 ریال

سال انتشار: 1398١٥:٣١ - 1398/05/01    /    شماره : ٤١٠٥    /    تعداد نمایش : ١١١٩