دوره آنلاین "امور مربوط به پیمان و رسیدگی" پانزدهم و بیست‌و‌دوم دی ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 6 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدمهدی نژادی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٠:٤٧ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "حسابداری عملیات جاری" هفدهم،نوزدهم و بیست‌و‌یکم دی ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 12 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای تقی مشگین‌فام حقیقی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٠:٤٢ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکت" یازدهم و سیزدهم دی ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدحسین قدیریان آرانی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٠:٣٨ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "راهکارهای پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان" دهم و دوازدهم دی ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 6 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای بابک زنده‌دل نوبری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٠:٣٥ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "مدیریت خرید، تدارکات و ارتباط با تامین‌کنندگان" دهم دی ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای علی‌اکبر آقاجانی افروزی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٥٧ - 1401/10/10 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "افزایش بهره‌وری کارکنان" چهارم و هفتم دی ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدمهدی سیاح‌نیا برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٧:٤٥ - 1401/10/07 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکت" ششم و هشتم آذر ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدحسین قدیریان برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٥:٢٣ - 1401/09/09 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "ضوابط و مقررات حاکم بر برآورد و پرداخت در قراردادها" سی‌ام آبان ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای عبدالکریم کریمیان برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٥:٢٢ - 1401/09/09 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بخشنامه تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت" بیست و پنجم آبان ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای فرزاد پارسا برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٦:٢٢ - 1401/08/25 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "شرایط عمومی پیمان 4311" بیست و دوم و بیست و چهارم آبان ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای رضا ایکانی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٦:١٨ - 1401/08/25 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>