دوره آنلاین "قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن" بیست و سوم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 3 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حمید محبوب برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٥:٢٥ - 1401/06/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "حسابداری درآمدها، وجوه سپرده و حقوق و مزایای مستمر کارکنان" 10 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٤١ - 1401/06/21 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "آشنایی با شیوه‌نامه دارایی‌ها و استهلاک دارایی‌های ثابت" 9 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٣٦ - 1401/06/21 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون تضمینات" بیستم و بیست و یکم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدعلی روح الهی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٥١ - 1401/06/21 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "کارگاه آموزشی مذاکرات تجاری بین‌المللی" شانزدهم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای مهدی رسولی قهرودی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٦:٢٤ - 1401/06/16 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "کارگاه آموزشی مذاکرات تجاری بین‌المللی" شانزدهم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای مهدی رسولی قهرودی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٦:٢٤ - 1401/06/16 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور" سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدعلی روح الهی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٨:٥٤ - 1401/06/14 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "دستورالعمل‌های جبران آثار افزایش نرخ ارز (آخرین نسخه‌های ابلاغی)" دهم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 3 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدمهدی نژادی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٨:٥٢ - 1401/06/14 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی" هشتم و نهم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدعلی روح الهی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٦:٢٩ - 1401/06/14 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی" ششم و هفتم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدعلی روح الهی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٦:٤٩ - 1401/06/07 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>