دوره آنلاین "بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین مربوطه" نهم خرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 3 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حسین باهری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٢:٠٢ - 1402/03/10 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بخشنامه تعدیل آحاد بهای پیمان" چهارم خرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدمهدی نژادی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٤١ - 1402/03/04 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور" یکم و سوم خرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای رضا نوری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٤٠ - 1402/03/04 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بررسی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 1402" سی‌ام اردیبهشت و یکم خرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 6 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حسین باهری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٦:٤٧ - 1402/03/02 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "قراردادهای اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع" بیست و یکم اردیبهشت ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 3ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدمهدی نژادی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ٠٨:١٦ - 1402/02/23 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن" هجدهم و بیستم اردیبهشت ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای رضا نوری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٨:٥٩ - 1402/02/20 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "لایحه بودجه سال 1402" سوم اسفند ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حمید محبوب برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٤:٥٠ - 1401/12/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین و مقررات مربوط به آن" اول اسفند ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 3 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حسین باهری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٤:٠٤ - 1401/12/02 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آموزش کاربردی دعاوی قراردادهای متعارف پیمانکاری" بیست و چهارم و بیست و ششم بهمن ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای عبدالکریم کریمیان برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٧:٢٨ - 1401/11/26 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون برگزاری مناقصات" برگزار شد
ین دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای رضا نوری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٥٦ - 1401/11/26 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>