دوره آنلاین "ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها" ششم آبان‌ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حسین باهری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٥:٥١ - 1402/08/06 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی (مناقصات)" هجدهم و نوزدهم مهرماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای نادر همایونی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٠٢ - 1402/07/20 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "تحلیل رفتار متقابل در مناسبات شغلی" بیست و ششم مرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای شهریار جعفری منصور برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٤:٠٢ - 1402/05/26 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "تضامین معاملات دولتی" بیست و چهارم مرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای نادر همایونی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٥٧ - 1402/05/24 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن" بیست و دوم مرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حمید محبوب برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٢:٢٧ - 1402/05/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "داوری در دعاوی حقوقی" نوزدهم مرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای شهریار جعفری منصور برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٤١ - 1402/05/19 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی ایران" هفدهم مرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه خانم ریحانه عامری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:١٨ - 1402/05/17 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بررسی نحوه انجام مناقصه و مزایده در دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی" دوم مرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 3 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حسین باهری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ٠٧:٥٤ - 1402/05/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بررسی تبصره‌های مرتبط قانون بودجه 1402 در دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی" دوم مرداد ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 3 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حسین باهری برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ٠٧:٥٢ - 1402/05/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی" سیزدهم و چهاردهم تیر ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 6 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای حسن زارع محله برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٤:٣١ - 1402/04/14 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>