دوره آموزشی مجازی "کارگاه حسابداری عملیات جاری" 30 مهرماه، 2 و 4 آبان ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 12 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٤٩ - 1401/06/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "کارگاه راهکارهای پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان" 24 و 26 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٤٤ - 1401/06/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "قراردادهای اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع" 21 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 3 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٣٨ - 1401/06/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "آیین‌نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی" 17 و 19 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 6 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٣٤ - 1401/06/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "آشنایی با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی" 17 و 19 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 6 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٣٠ - 1401/06/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکت" 16 و 18 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٢٧ - 1401/06/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "مدیریت حل مسئله و تصمیم‌گیری داده محور" 10 و 12 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٢٣ - 1401/06/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "حسابداری درآمدها، وجوه سپرده و حقوق و مزایای مستمر کارکنان" 10 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٤١ - 1401/06/21 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "آشنایی با شیوه‌نامه دارایی‌ها و استهلاک دارایی‌های ثابت" 9 مهر ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته به صورت مجازی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٣٦ - 1401/06/21 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون تضمینات" بیستم و بیست و یکم شهریور ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای محمدعلی روح الهی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٥١ - 1401/06/21 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>