دوره آموزشی مجازی "بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)" سوم و پنجم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٠٢ - 1401/11/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "آموزش کاربردی دعاوی قراردادهای متعارف پیمانکاری" بیست و چهارم و بیست و ششم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 6 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٣٧ - 1401/11/02 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) از دیدگاه مدیریتی" بیست و چهارم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٢٩ - 1401/11/02 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "لایحه بودجه سال 1402" بیست و ششم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٤٢ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی مجازی "آشنایی با قانون برگزاری مناقصات" در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٣٩ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "پولشویی و راه‌های مبارزه با آن" شانزدهم و هفدهم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٢٦ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "راهکارهای ایجاد ارتباط موثر" نهم و یازدهم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٢٠ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "قوانین کاربردی کار و تامین اجتماعی" هشتم و دوازدهم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:١٧ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "امور مربوط به پیمان و رسیدگی" هشتم و پانزدهم دی برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 6 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٧:٤٨ - 1401/09/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکت" یازدهم و سیزدهم دی برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٧:٠٤ - 1401/09/28 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>