دوره آموزشی مجازی "بایسته‌های مهار تورم و ثبات در اقتصاد کلان" سی‌ام بهمن و اول اسفند برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٦:٤٦ - 1402/11/24 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "آشنایی با قوانین بیمه در پروژه‌های پیمانکاری" بیست و نهم و سی‌ام بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٦:٤٦ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر شرکت‌های دولتی" بیست و هشتم و بیست و نهم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٦:٣٢ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "تأخیرات در پروژه‌های پیمانکاری" بیست و هشتم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 3 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٦:١٥ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "حسابداری اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه به همراه مروری بر نکات مهم استاندارد شماره 9 (مخارج تامین مالی)" بیست و ششم و بیست و نهم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٦:٠٤ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "لایحه بودجه 1403" بیست و ششم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٥٤ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی مروری بر نظامنامه "چرخه مدیریت بهره وری" و اثربخشی آن بر رشد تولید" 24 و 25 بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٥٨ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی مجازی "حسابداری درآمدها در بخش عمومی (واحدهای گزارشگر مشمول استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی)"
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٥٥ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

آموزش مجازی "تحلیل داده‌های اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار R" از شانزدهم تا بیست و پنجم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٣٦ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "اصول سرپرستی" پانزدهم و شانزدهم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٣٢ - 1402/10/27 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>