عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

کارگاه مهارتي تربيت حسابدار مديريت خبره  بين المللی(CMA)

 

      48              

آقای عليرضا صراف
 (نماينده و مدرس تاييد صلاحيت  موسسه حسابداران مديريت استراليا )

 

از 13 تیر ماه   1398به مدت 6 جلسه 

 

 

 

17:30 - 8:30

 

32.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 

 

 

مراحل ثبت نام