برنامه دوره های حضوری  در حال اجرا سال 1397 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت

حوزه آموزشی

عنوان دوره

معرفی دوره

مدت

مدرس

زمان برگزاری 

 

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

 (ريال)

وضعيت دوره

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادی و مالی

 جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی

 

 

  معرفی

 

16

از مدرسان برجسته وزارت امور اقتصادی و دارایی 

10 و 11 دی ماه 1397

17:30 8:30 

 

8.000.000

 

در حال ثبت نام

پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

معرفی

8

آقای دکتر فروغی

12 دی ماه 1397

17:30 8:30

3.000.000

در حال ثبت نام

آشنايی با رهنمودهای 9+40 گانه FATF

معرفی

8

آقای دکتر نیاسری

13 دی ماه 1397

17:30 8:30

3.000.000

در حال ثبت نام

کارگاه مهارتی تربیت حسابدار مدیریت خبره (CMA) بین المللی

معرفی

48

آقای مهندس علیرضا صراف

(نماینده و مدرس تایید صلاحیت شده موسسه حسابداران مدیریت استرالیا )

به مدت 6 جلسه از 16  دی ماه 1397

17:30 8:30

28.500.000

( شامل بسته آموزشی و ناهار و پذیرایی)

در حال ثبت نام

آشنایی با قانون بودجه سال 98 کل کشور

معرفی

8

آقای دکتر محبوب

22 دی ماه 1397

17:30 8:30

3.000.000

در حال ثبت نام

قانون مالیات های مستقیم ارزش افزوده

معرفی

16

آقای رجب پور

(از اساتید برجسته سازمان امور مالیاتی مودیان بزرگ)

10 و 11 بهمن  ماه 1397

17:30 8:30

8.000.000

در حال ثبت نام

 

 

 

حقوقی

 

پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

معرفی

8

آقای دکتر فروغی

12 دی ماه 1397

17:30 8:30

3.000.000

در حال ثبت نام

آشنايی با رهنمودهای 9+40 گانه FATF

معرفی

8

آقای دکتر نیاسری

13 دی ماه 1397

17:30 8:30

3.000.000

در حال ثبت نام

 

 

 

 

 

 

نظام فنی و اجرایی

آیین نامه جدید تضمین برای معاملات دولتی

معرفی

8

آقای مهندس حلاج

(دبير کارگروه تدوين و تصويب قانون برگزاری مناقصات)

23 دی ماه 1397

17:30 8:30

5.000.000

در حال ثبت نام

دستورالعمل نحوه جبران  آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

(بخشنامه های شماره 376049/97 مورخ 18/7/97 و 376052/97 مورخ 18/7/97 سازمان برنامه و بودجه)

معرفی

6

آقای دکتر آدابی

30 دی ماه 1397

15 8:30

4.000.000

در حال ثبت نام

حقوق قراردادها  و پیمان ها

معرفی

16

آقای مهندس حسین زاده

24 و 25 دی ماه 1397

17:30 8:30

8.000.000

در حال ثبت نام