برنامه دوره های حضوری  در حال اجرا سال 1398 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت

  

حوزه آموزشی

عنوان دوره

معرفی دوره

مدت

مدرس

زمان برگزاری 

 

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

 (ريال)

وضعيت دوره

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادی و مالی

کارگاه مهارتي تربيت حسابدار مديريت خبره  بين المللی(CMA)


 

  معرفی

 40

آقای مهندس نجار صراف

 

شروع دوره از22فروردین ماه 1398

17:30 8:30 

34.000.000


 بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده

 

معرفی

16

آقای مهندس نجار صراف

متعاقبا اعلام

می گردد

 

17:30 -8:30

 8.000.000


 

آشنايی با رهنمودهای 9+40 گانه FATF

 

 

 

معرفی


 

 

8

 

آقای دکتر

نیاسری

متعاقبا اعلام

می گردد

 

 

3.000.000


کارگاه مهارتی تربیت حسابدار مدیریت خبره (CMA) بین المللی

معرفی

48

آقای مهندس علیرضا صراف

(نماینده و مدرس تایید صلاحیت شده موسسه حسابداران مدیریت استرالیا )

متعاقبا اعلام

می گردد

17:30 8:30

28.500.000

( شامل بسته آموزشی و ناهار و پذیرایی)


 

آشنایی با قانون بودجه سال 98 کل کشور

 

 

 

معرفی


 

 

8

 

آقای دکتر

 

محبوب


متعاقبا اعلام

می گردد

17:30 8:30

3.000.000


قانون مالیات های مستقیم ارزش افزوده

معرفی

16

آقای رجب پور

(از اساتید برجسته سازمان امور مالیاتی مودیان بزرگ)

متعاقبا اعلام

می گردد

 

17:30 8:30

8.000.000

 

 

 

 

حقوقی

 

 

 

قانون جدید چک

 

 

 

 

 

معرفی


 

 

 

4

 

آقای دکتر

بهرام بهرامی

 


متعاقبا اعلام

می گردد

 

 

13:30-17:30

 

 

1.100.000


آشنايی با رهنمودهای 9+40 گانه FATF

معرفی

8

آقای دکتر نیاسری

 

متعاقبا اعلام

می گردد

 

17:30 8:30

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

نظام فنی و اجرایی

 مبانی محاسبه تعديل آحاد بها

ومابه التفاوت نرخ مصالح

معرفی

4

اساتيد برجسته سازمان برنامه

متعاقبا اعلام

می گردد

 

 

12:30 8:30

3.000.000

 

دستورالعمل نحوه جبران  آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

(بخشنامه های شماره 376049/97 مورخ 18/7/97 و 376052/97 مورخ 18/7/97 سازمان برنامه و بودجه)

معرفی

6

آقای دکتر آدابی

متعاقبا اعلام

می گردد

15 8:30

4.000.000

 
به کارگیری دستورالعمل حق الزحمه خدمات نظارت مشاوران


بخشنامه1

بخشنامه 2

16

آقای مهندس ریاحی و خانم مهندس نوری

متعاقبا اعلام

می گردد

 

17:30 8:30

4.000.000