نام و نام خانوادگي:

کوثر یوسفی

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دکتری 

 

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی 

 

     

  کارشناسی ارشد

 

    

  دکتری              

 

    

نام گروه:

         برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی            

تلفن تماس:

22802707-8

ايميل:

 

دروس تدریس شده:

 

علايق:

 

انتشارات:


سوابق اجرایی:

 

پروژه های پژوهشی: 


پایان نامه ها: