نام و نام خانوادگي:

سیداحمدرضا جلالی نائینی

مرتبه علمي:

دانشیار

تحصيلات:

فوق دکتری اقتصاد

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی  

 

1353

دانشگاه سانفرانسيسكو

  کارشناسی ارشد 

اقتصاد

مديريت اداري

1354

1357

دانشگاه كاليفرنياي جنوبي

دانشگاه نيويورك 

  دکتری

  فوق دکتری

اقتصاد


1365

68-1366

دانشگاه كنت، انگلستان

دانشگاه كاليفرنيا، بركلي  

نام گروه:

برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی

تلفن تماس:

22802707-8

ايميل:

a.jalalin@imps.ac.ir

دروس تدریس شده:

 • دوره دكترا، مديريت مالي، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت. 
 • دوره دكترا، اقتصاد پول، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده اقتصاد.
 • دوره دكترا، اقتصاد پول، دانشگاه امام جعفر صادق(ع). 
 • دوره دكترا، اقتصاد كلان، دانشگاه علامه طباطبايي. 
 • دوره دكترا، اقتصاد و تجارت نفت، دانشگاه علامه طباطبايي 
 • دوره دكترا، اقتصاد پول و اقتصاد مالي، دانشگاه الزهرا. 
 • دوره كارشناسي ارشد، اقتصاد پول و اقتصاد مالي، دانشگاه الزهرا. 
 • دوره كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

 

علايق:

انتشارات:

 1. تحليل تطبيقي راهكارهاي مديريت مصرف سوخت در حمل و نقل شهري با (مهرداد عليمرادي، امير رضا ممدوحي، مينا مجتهدزاده)، مجموعه مقالات كنفرانس ابعاد همايش اقتصادي حمل و نقل شهري، 22 و 23 آذر ماه 1390، تهران. 
 2. تأثير فاصله جغرافيايي استانهاي ايران برتأثيرگذاري دستمزد و درآمد استانها بر يكديگر با(محمدرضاگل صفتان)، دو فصلنامه برنامه و بودجه، سال پانزدهم، شماره2 ،پاييز و زمستان 1389 .
 3. بررسي اثر شوكهاي پولي و قيمت دوازده گروه اصلي كالاها و خدمات مصرف خانوار با استفاده از روش FAVAR با(مريم همتي)، مجموعه مقالات 21 كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي، ارديبهشت 1390 .
 4. آثار كوتاه مدت و بلند مدت تكانههاي ارزي بر تراز تجاري ايران(آزمون پديده منحنيJ بر اساس يك الگوي VECM ،(با (دكتر عرفان معماريان) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران،تابستان 1389.
 5. بررسي رابطه عليت بين قيمت نفتخام و قيمت فرآوردههاي نفتي در بازارهاي آمريكا و اروپا، با (غلامرضا كشاورز حداد، روح االله اسكندري زنجاني، مهرزاد زماني)، مجله مطالعات اقتصاد انرژي، شماره 22 ،پاييز 1388. 
 6. مراوده توليد و تورم و اثرات نا متقارن شوك هاي پولي (با فاطمه نظيفي)، فصلنامه برنامه و توسعه، خرداد 1381. 
 7. يكسان سازي نرخ ارز، استراتژي مناسب، مجموعه سخنراني هاي ماهانه سال 1380، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
 8. تأثيرات نامتقارن تكانه هاي اسمي (پولي) بر توليد، (با فاطمه نظيفي) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره 9 ،پائيز و زمستان 1380.
 9. سياستگذاري پولي و اوراق مشاركت، با (مهندس علي طلوع)، مجموعه مقالات دهمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1380.
 10. سياستهاي پولي و ارزي در برنامه سوم، مجموعه سخنرانيهاي علمي- تخصصي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، 1379.
 11. بررسي و اصلاح سياستهاي پولي و ارزي، سازمان برنامه و بودجه، 1379 . 
 12. روشهاي پوشش ريسك ارز براي بخش تجاري، در كتاب ارز و تجارت، تدوين كننده: دكتر عليرضا رحيمي بروجردي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بهار 1379.
 13. پول و چرخه هاي اقتصادي، مجموعه مقالات نهمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، "رشد پايدار اقتصادي غيرتورمي"، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، تابستان 1378.
 14. گزينه هاي سياست پولي و ارزي و كنترل تورم، در اقتصاد ايران، تدوين و تنظيم، دكتر محمد طبيبيان، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، پائيز 1378. 
 15. اثر متغيرهاي كلان بر تراز تجاري ايران، پژوهشنامه بازرگاني، با (دكترناصر خياباني) فصلنامه شماره 3، تابستان 1376.
 16. بررسي روند تورم، و سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري در اقتصاد ايران، در كتاب اقتصاد ايران تدوين و تنظيم: دكتر مسعود نيلي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1376.
 17. تورم، شاخص بندي و سياست پولي، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، مرداد 1375.
 18. صادرات و رشد اقتصادي، با (زاده محمدي)، پژوهشنامه بازرگاني، فصلنامه شماره 1، زمستان 1375.
 19. حبابهاي عقلايي و بازار بورس سهام تهران، 1375، بانك مركزي، سخنراني ماهانه 1375.
 20. لنگر نرخ ارز و سياستهاي تثبيت: تجربيات كشورهاي در حال توسعه، مجموعه سخنراني هاي ماهانه، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1374.
 21. آزمون الگوي هوتلينگ در خصوص قيمت گذاري منابع نقصان پذير، برنامه وتوسعه، دوره 2- شماره 10- مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، بهار 1374. 
 22. عرضه كل و سياستهاي كنترل تقاضا: آزمون الگوي نوكلاسيك ها و نوكينزي ها در ايران، مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1373.
 23. سياست پولي، انتظارات عقلائي توليد و تورم، با (دكتر رضا شيوا)، گزارش سومين سمينار سياستهاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 29 و 30 ارديبهشت 1372

سوابق اجرایی:

 1. عضو هيئت علمي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه 1371 تاكنون.
 2. مدير گروه اقتصاد، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه شهريور 1378-ارديبهشت 1380 ،و آذر 1380. 
 3. دبير علمي همايش اقتصاد ايران، مهرماه 1380، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه. 
 4. استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه مديريت و تحقيقات برنامه ريزي. 
 5. مشاور ارشد موسسه مطالعات بين المللي انرژي. 
 6. كارشناس ارشد موسسه مطالعات بين المللي انرژي. 
 7. عضو كميته تدوين سياستهاي پولي و ارزي برنامه سوم، 1377.
 8. عضو هيئت تحريريه 2006-present OPEC Energy Review
 9. عضو هيئت تحريريه مجله فصلنامه اقتصاد انرزي، 1388 تاكنون. 
 10. عضو هيئت تحريريه مجله روند اقتصادي، 1389 تاكنون. 
 11. عضو هيئت تحريريه مجله Economy & Money 1388 تاكنون. 
 12. عضو هيئت تحريريه مجله پول و اقتصاد، 1388 تاكنون. 
 13. عضو هيئت تحريريه مجله پژوهش هاي بازرگاني، 1375- 1382.
 14. عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشهاي بازرگاني، 1375- 1382. 
 15. عضو هيئت تحريريه مجله برنامه و توسعه، 1380. 
 16. عضو هيئت تحريريه مجله برنامه و بودجه، 1376-1379.
 17. عضو كميته علمي و كميته همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، بانك مركزي، 1375-1380.
 18. مدير گروه مطالعات ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي، 1371-1377 

 

پروژه­ های پژوهشی:

 • مجري طرح تحقيقاتي، شناخت عوامل مؤثر در مصرف سوخت حملونقل درون شهري و راهكارهاي لازم ارديبهشت 1389.
 • مجري طرح تحقيقاتي، جايگاه نفت در اقتصاد كلان، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، خرداد 1388-89 .
 • مجري طرح تحقيقاتي توسعه پايدار، 1380 ،شامل گزارشهاي تحقيقاتي به شرح ذيل: 

              1-1 تعاريف، شاخصهاي توسعه پايدار، ناپايداري اقتصادي و عوامل مؤثر بر رشد پايدار، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1380. 

              1-2 بررسي وضعيت آلايندگي زيست محيطي دربنگاههاي بزرگ صنعتي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، مهر ماه 1380. 

              1-3 ساختار بازار و توسعه اقتصادي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، مهرماه 1380.

              1-4 جمعيت، سرمايه انساني، كارآيي، بهره وري و رشد پايدار، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، آذر 1380.

 • چرخه هاي تجاري (cycles Business) در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، 2000 ميلادي، Economic Resaerch Forum, Cairo
 • نرخ ارز و اهداف كلان در برنامه سوم، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، آذر1379.
 • سياست پولي، نقدينگي، تورم و اعتبارات، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه. 
 • سياستهاي پولي، اعتباري، و ارزي برنامه سوم عمراني كشور، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه 1378-1377
 • بررسي ادوار تجاري در اقتصاد ايران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1376.
 • متغيرهاي كلان و تراز تجاري، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني،1375.
 • امكان ايجاد بازار سلف و وعده دار ارز، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي، جمهوري اسلامي ايران، 1373.
 • سياست پولي، انتظارت، تورم و عرضه كل، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي، جمهوري اسلامي ايران، 1373.

پایان نامه ها:

 

   دانلود : jalali naeini.pdf           حجم فایل 246 KB