دوره های آموزشی مجازی در حال اجرا

 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی      

 نحوه ثبت نام

 

 

عنوان دوره

 

ساعت آموزش

 

هزينه ثبت نام

(به ريال)

 

         ثبت نام                  

 

 ورود  به سامانه

 

شیوه های مؤثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت

10

رایگان

ثبت نام

ورود

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

24

80.000

ثبت نام

ورود

       فرآیند و فنون تصمیم گیری

9

900.000

ثبت نام

ورود

ابزارهای بهبود کيفيت، شش سيگما مديريت

25

2.150.000

ثبت نام

ورود

اخلاق حرفه ای 

12

1.15.000

ثبت نام

ورود

استراتژی ،فروش و بازاریابی خدمات و محصولات (ویژه مدیران)

25

2.150.000

ثبت نام

ورود

  مبانی مربیگری و رهبری سازمان های نوین

24

2.100.000

ثبت نام

ورود

  مدیریت ارتباط با مشتری CRM

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

 مدیریت تعارض سازمانی

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

  مدیریت تغییر و تحول

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

  حفاظت اسناد،مدارک و اطلاعات

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

  خلاقیت حل مسئله

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

  راهبردهای آموزش و توان افزایی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی

 18

 1.600.000

ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی1

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی2

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی و اخلاق حرفه ای

 

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

  روابط کار (حین انتصاب-پایه)

6

600.000

ثبت نام

ورود

    رهبری

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

اصول و فنون مذاکره  

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

       اصول تصمیم گری

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

      اصول گزارش نویسی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

      اصول مشتری مداری

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

      اصول نظارت و کنترل

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

      اصول و مفاهیم سازمانی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

تجزیه و تحلیل مشاغل 

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

اصول برنامه ریزی 

30

2.500.000

ثبت نام

ورود

      ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سطح 1 (HSE1)

25

2.150.000

ثبت نام

ورود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سطح 2 (HSE2)

25

2.150.000

ثبت نام

ورود

نظام آراستگی محیط کارs 5

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

اصول و مبانی مديريت

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

کار گروهی (تيمی)

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

     تفکر استراتژیک

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

    تفکر سیستمی

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

     تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

آیین نگارش و مکاتبات اداری

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

برنامه ریزی استراتژیک 

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

برنامه ریزی آموزش و بهسازی منابع انسانی

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر وظایف)

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

برنامه‌ریزی نیروی انسانی 

24

2.000.000

ثبت نام

ورود

بهبود کیفیت زندگی کاری

6

600.000

ثبت نام

ورود

بهسازی سازمانی (حین انتصاب – ارشد)

6

600.000

ثبت نام

ورود

پویایی سازمانی و فردی (بهره‌وری) (حین انتصاب –میانی)

6

600.000

ثبت نام

ورود

توانایی یافتن مسئله و حل آن در محیط کار

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

خلاقیت و نوآوری (سازمانی) (حین انتصاب – میانی)

6

600.000

ثبت نام

ورود

خلاقیت و نوآوری (فردی) (حین انتصاب – پایه)

6

600.000

ثبت نام

ورود

رهبری سازمانی

8

800.000

ثبت نام

ورود

طراحی ساختارهای سازمانی(حین انتصاب-مبانی)

8

800.000

ثبت نام

ورود

فرآیند های عملیاتی و جریان کاری(ویژه مدیران)

25

2.150.000

ثبت نام

ورود

فنون اداره جلسات

12

1.150.000

ثبت نام

  ورود

مبانی خط مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی) (حین انتصاب– میانی)

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

فرهنگ  و اخلاق سازمانی

8

800.000

ثبت نام

ورود

مدل‌های تصمیم‌گیری در مدیریت

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

مدیریت تعارض سازمانی

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

مدیریت دانش1

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

مدیریت دانش 2

8

800.000

ثبت نام

ورود

مدیریت ریسک

8

800.000

ثبت نام

ورود

   مدیریت زمان

12

600.000

ثبت نام

ورود

   مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

     مدیریت منابع انسانی

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

25

2.150.000

ثبت نام

ورود

مدیریت سرمایه اجتماعی (حین انتصاب – ارشد)

6

600.000

ثبت نام

ورود

کارآفرینی  سازمانی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی

14

1.350.000

ثبت نام

ورود

آشنایی با امور پیمان ها و قراردادها

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

آمایش سرزمین 

8

800.000

ثبت نام

ورود

پیشگیری از پولشویی و راه های مبارزه با آن

8

800.000

ثبت نام

ورود

درک و تحلیل صورتهای مالی

8

600.000

ثبت نام

ورود

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

آشنایی با انواع مطالبات و شیوه های وصول

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

        آشنایی باقانون بودجه سال 98

4

150.000

ثبت نام

ورود 

مدیریت ریسک(با رویکرد مالی)

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

ارزیابی مالی و اقتصادی در پروژه

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

آشنایی با قوانین و آیین نامه های مزایده و مناقصه

18

1.600.000

ثبت نام

ورود

 

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری

8

800.000

ثبت نام

ورود

پیشگیری از پولشویی و راه های مبارزه با آن

8

800.000

ثبت نام

ورود

حقوق بیمه 

8

800.000

ثبت نام

ورود

حقوق اداری

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

حقوق بانکی1

20

1.750.000

ثبت نام

ورود

حقوق بانکی2

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

حقوق شهروندی در نظام اداری

8

 800.000

ثبت نام

ورود

قوانین و مقررات اداری و استخدامی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

8

800.000

ثبت نام

ورود

منشور حقوق شهروندی 

6

600.000

ثبت نام

ورود

آشنایی با قانون کار 

8

800.000

ثبت نام

ورود

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها

8

800.000

ثبت نام

ورود

 اصول بيمه

20

1.750.000

ثبت نام

ورود

عوامل موثر بر توانمند سازی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

کدهای اخلاقی رفتاری

8

800.000

ثبت نام

ورود

         ارتباط موثر

8

800.000

ثبت نام

ورود

       افکار سنجی و شناخت افکار عمومی

24

2.100.000

ثبت نام

ورود

       مدیریت خشم

12

600.000

ثبت نام

ورود

     مهارت های سازمانی و فناوری اطلاعات

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

     ویژگی های شخصیتی

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

     هوش هیجانی

 

12

1.150.000

ثبت نام

ورود

  ترفندهای فناوری اطلاعات در سازمان های تمام  دیجیتال

16

1.450.000

ثبت نام

ورود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ثبت نام