نام و نام خانوادگي:

ریحانه سادات شاهنگیان

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دکتری اقتصاد

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی  

 مهندسی عمران 

 1384     دانشگاه صنعتی شریف تهران 

  کارشناسی ارشد 

   مهندسی عمران - مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل   

 1386   دانشگاه صنعتی شریف تهران 

  دکتری 

 مهندسی عمران - مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل 

 1391 دانشگاه صنعتی شریف تهران

نام گروه:

         برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی            

تلفن تماس:

22802707-8

ايميل:

 r.shahangian@yahoo.com

دروس تدریس شده:

 • برنامه ریزی حمل و نقل، 
 • تحلیل تقاضای حمل و نقل، 
 • مدلسازی رفتار حمل و نقل، 
 • ایمنی، حمل و نقل همگانی 

علايق:

 

انتشارات:

 • لطفاً به فایل رزومه مراجعه فرمایید.

سوابق اجرایی:

 

 • عضو هیأت علمی مؤسسه از سال 1394 تا کنون مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 • پروژه تدوین سند راهبردی طرح جامع حمل و نقل کشور - پژوهشکده حمل و نقل شریف 1395.
 • پروژه بازنگری مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور - 1393-1394 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
 • کارشناس ارشد دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 1393.
 • پروژه بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب - شرکت مهندسین مشاور عمران زاوه 1392.
 • پروژه مطالعات بازنگری طرح جامع بنادر کشور -  شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران 1391-1392.
 • پروژه مطالعات جامع حمل و نقل کشور - شرکت مهندسین مشاور مترا 1387-1389.
 • پروژه طراحی تقاطع های غیرهمسطح شهر مشهد - پژوهشکده حمل و نقل شریف 1385-1386.
 • پروژه مطالعه جامع حمل و نقل شهر اصفهان - پژوهشکده حمل و نقل شریف 1383.

 

پروژه­ های پژوهشی:

 • لطفاً به فایل رزومه مراجعه فرمایید.

پایان نامه ها:

 • مشاور پایان نامه با عنوان "توسعه منطقه ی استان گیالن از طریق یکپارچه سازی شبکه حمل و نقل منطقه ای" دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
 • راهنمای پایان نامه با عنوان "بررسی نگرش افراد بر رفتار تغییر وسیله؛ مطالعه موردی شهروندان تهرانی"، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، 1395.
 • راهنمای پایان نامه با عنوان "بررسی اثر شاخصهای کاربری زمین بر رفتار تغییر وسیله در شرایط اعمال سیاستهای مدیریتی حمل و نقل"، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1395.

 

   دانلود : رزومه_دکتر_ریحانه_سادات_شاهنگیان.pdf           حجم فایل 122 KB