نام و نام خانوادگي:

بابک فرهنگ مقدم

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

 دکتری مهندسی صنایع

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی  

مهندسي صنايع

 78

دانشگاه علم و صنعت ايران    

  کارشناسی ارشد 

مهندسي صنايع 

83

دانشگاه علوم و تحقيقات  

  دکتری  

مهندسي صنايع

89

        دانشگاه علم و صنعت ايران      

نام گروه:

برنامه ریزی سیستم ها وعلوم اقتصادی

تلفن تماس:

22802707-8

ايميل:

farhang@iust.ac.ir

دروس تدریس شده:

 • برنامه ريزي حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ايران 89 تا كنون
 • آمار مهندسي دانشگاه شاهد 89 تا كنون 
 • رويه هاي تامين مالي موسسه آموزش بازرگاني 87-88
 • برنامه ريزي حمل و نقل موسسه آموزش بازرگاني 86-87 
 • برنامه ريزي رياضي دانشگاه آزاد اسلامي 87 تا كنون
 • تحقيق در عمليات پيشرفته (ارشد) دانشگاه آزاد اسلامي 89 تا كنون
 • تحقيق در عمليات دانشگاه آزاد اسلامي 84 تا كنون 
 • MCDM (ارشد) دانشگاه آزاد اسلامي 89 تا كنون 
 • مديريت زنجيره تامين ايران خودرو 87-88 

 

علايق:

 

انتشارات:


سوابق اجرایی:

 • مشاور معاون برنامه ريزي صندوق توسعه ملي 89 تا كنون
 • مشاور مديرعامل در حوزه كسب و كار تعالي گستر آپادانا 88 تا كنون 
 • عضو شوراي پژوهش پژوهشكده حمل و نقل 89 تا كنون
 • عضو هيات رئيسه علمي – كاربردي ايران خودرو 87-88
 • رييس كل مهندسي لجستيك ايران خودرو 87-88
 • كارشناس مسئول مهندسي لجستيك ايران خودرو 80-84
 • مسئول تضمين كيفيت لاستيك آسيا 79-80
 • كارشناس طرح و برنامه صاايران 78-79 

پروژه­ های پژوهشی:

 • به فایل رزومه مراجعه فرمایید.

پایان نامه ها:

 

   دانلود : رزومه_.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : industry_report.pdf           حجم فایل 461 KB