دوره آموزشی مجازی "شرح و تفسیر تعدیل آحاد بها" 29 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی مجازی 3 ساعته در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١٣:٣٥ - 1401/02/06 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "تنظیم قراردادها" 27 و 28 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی مجازی 8 ساعته در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١٣:٣٤ - 1401/02/06 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی مجازی "بررسی تغییرات و حلیل احکام و مقررات مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1401" در 26 اردیبهشت ماه
این دوره آموزشی مجازی 4 ساعته در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١٣:٣٢ - 1401/02/06 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "مباحث کاربردی در حقوق خصوصی" بیست و نهم دی ماه برگزار می‌شود
این دوره آموزشی مجازی به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه 29 دی ماه از ساعت 14 ال 18 برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر، با تلفن‌­های 26116707، 26116971 اداره کل آموزش‌های کوتاه‌مدت تماس حاصل فرمایید.
 ١١:٠٩ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "دستورالعمل‌های جبران آثار افزایش نرخ ارز (سری دوم وسوم- تا پایان سال 1400)" بیست و سوم دی ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی مجازی 4 ساعته در دی ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١١:٠٧ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی مجازی "حقوق اموال دولتی و عمومی" در بیست و دوم دی ماه
این دوره آموزشی مجازی 4 ساعته در دی ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١١:٠٤ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "آشنایی با کانون‌های ارزیابی و طراحی مدل شایستگی" بیست و یکم، بیست و ششم و بیست و هشتم دی ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی مجازی 12 ساعته در دی ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١١:٠١ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "لایحه بودجه سال 1401" هشتم و نهم دی ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی مجازی 8 ساعته در دی ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ٠٩:٢٥ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "مدیریت خرید، تدارکات و ارتباط با تأمین‌کنندگان" هفتم و هشتم دی ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی مجازی 6 ساعته در دی ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ٠٩:٢٢ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکت" سیزدهم و پانزدهم دی ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی مجازی 8 ساعته در دی ماه برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ٠٩:٢٠ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>