اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (فائزه کریمی)
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (فائزه کریمی)
 ٠٨:٥٥ - 1401/07/11 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (حامد قربان زاده)
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (حامد قربان زاده)
 ٠٨:٥١ - 1401/07/11 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه‏ "بهره مندی دانشجویان محترم موسسه از سهمیه کاغذ"
اطلاعیه‏ ی"بهره مندی دانشجویان از سهمیه کاغذ"
 ٠٩:٤٦ - 1401/07/09 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه اعلام آخرین مهلت دریافت مجوز تردد خوابگاهها
اطلاعیه اعلام آخرین مهلت دریافت مجوز تردد خوابگاهها
 ١٤:٥٩ - 1401/06/23 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه تمرين فوتسال در سالن ورزشي شهداي دانشجو (ویژه دانشجویان )
اطلاعیه تمرين فوتسال در سالن ورزشي شهداي دانشجو (ویژه دانشجویان )
 ١٤:٠١ - 1401/06/21 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی خوابگاه‏ها برای دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی خوابگاه‏ها برای دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
 ٠٩:٣٥ - 1401/06/19 - تعداد نظرات : ٠
 ١٣:١٤ - 1401/05/28 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٢٣ - 1401/05/15 - تعداد نظرات : ٠
 ٠٩:١٨ - 1401/04/17 - تعداد نظرات : ٠
 ١٣:٠٧ - 1401/04/15 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>