وظایف حوزه ریاست

 

 

·        برنامه‌‌ريزي و مديريت كليه جلسات و شوراهای مربوط به رياست موسسه

·        برنامه ریزی جلسات سخنرانی و شرکت رئیس موسسه در کنفرانس ها، سمینارها و نشست های تخصصی داخل و خارج از موسسه

·        دعوت از افراد جهت تشکیل جلسات ،کمیسیونها و......با حضور رئیس موسسه

·        تنظیم صورت‌ جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای زیربط و پیگیری مصوبات

·        تهیه نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس موسسه به واحدهای مختلف می باشد

·        پیگیری و اجرای دستورات رئیس موسسه

·         انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیات امنا

·        هماهنگی و تنظیم سفرهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذیربط و تنظیم گزارشهای لازم

·        انجام امور دبيرخانه‌اي هيئت امناء، شوراي موسسه، ارزشيابي عملكرد معاونين و مديران مؤسسه؛

·        هماهنگي امور تشريفات رياست موسسه

·        انجام مکاتبات لازم با سایر وزارتخانه ها، ارگانها و دستگاه های اجرایی کشور

·        تهیه و تنظیم برنامه­های روزانه، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقات­ها، دیدارها، مذاکرات، جلسات و سخنرانی­های ریاست موسسه و پیگیری جهت تحقق به موقع آن؛

·        دريافت نامه‌ها و کارتابل­های مجازی و طبقه­بندی، ثبت و کنترل آنها جهت ارائه به رياست مؤسسه؛

·        دريافت و مطالعه درخواست‌هاي واصله از سوي دفاتر مؤسسه براي ارائه به رئيس موسسه؛

·        روان سازی امور مدیریتی و هماهنـگی ارتبـاطات لازم بین ریاست موسسه با واحدهای تابعه

·        پيگيري نامه‌هاي صادره، اجرای مصوبات و تصمیمات ابلاغ شده از سوی ریاست موسسه و دستورات کتبی و شفاهی ریاست موسسه به واحدهای مختلف موسسه تا حصول نتیجه نهایی؛

·        تنظیم دستور جلسات، صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مراجع و واحدهای ذیربط؛

·        نظارت بر انجام مکاتبات، تحریرات، ترجمه و مراسلات دفتر ریاست

·        تهیه، گردآوری منابع و اطلاعات، گزارش­ها، مقالات، مستندات و دیگر موارد لازم جهت استحضار ریاست موسسه به صورت ادواری یا موردی؛

·        ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار نظام مدیریت دانش و فرآیندهای دفتر ریاست؛

·        هماهنگی­های لازم جهت ورود و خروج مراجعان به دفتر ریاست موسسه؛

·        دریافت، ثبت و نگهداری سوابق و انجام سایر امور مربوط به مکاتبات محرمانه؛

·        تلخيص گزارشهاي محرمانه و تهيه گزيده خبرهاي طبقه‌بندي شده؛

·        انجام ساير موارد ارجاعي از سوي رياست مؤسسه.