درباره موسسه

 

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، مجموعه‌اي وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است كه در حوزه‌هاي پژوهشي و آموزشي فعالیت می کند.

اين موسسه ضمن برگزاري دوره آموزشي كوتاه مدت براي مديران و کارشناسان ارشد دستگاه‌هاي اجرايي ،با حضور اعضاي هيئت علمي برجسته و اساتيد مجرب در مقاطع دکتری در رشته های تحصیلی علوم اقتصادی، حقوق خصوصی و مدیریت و همچنین در مقطع كارشناسي ارشد در رشته‌هاي تحصیلی "مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي، حقوق خصوصي، مديريت دولتي، مديريت بازرگاني و مديريت صنعتي" از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور دانشجو مي پذيرد.

موسسه داراي كارشناسانی مستعد و با تحصيلات عالیه در مقاطع دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسانی برجسته و باتجربه اي است كه در رشته‌هاي مورد نياز و به شكل تخصصي به ارايه خدمات در بخش‌هاي پژوهشي و آموزشي مي پردازند.

موسسه در حوزه پژوهش نيز با ارائه و تصويب طرح‌هاي پژوهشي مورد نياز كشور و مطابق با چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گامهاي بسيار بلندي را برداشته است.

 

موسسه براي تحقق اهداف خود داراي اركاني است:


الف:هيات امنا ء

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي تحت نظارت عاليه هيات امنا اداره مي شود.هيات امنا تشكيلات، برنامه و بودجه و آيين نامه‌هاي موسسه را بررسي و تصويب كرده و بر عملكرد آن نظارت مي نمايد.

ب:اعضا هيات امناء :

1-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور( رئیس هیات امناء)


2-یک نفر به انتخاب رئیس محترم جمهور

3- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان

4- رئیس موسسه (دبیر هیات امناء )

5- سه نفر از پژوهشگران ، متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 

هيات رئيسه

- رئيس موسسه

- مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي

- معاون آموزشي و دانشجويي

-معاون پژوهشي

-معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

تاريخچه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي براساس مصوبه شماره 655/13-ط مورخ 81/4/3 شوراي عالي اداري، از ادغام مرکز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تشکيل شده است.

اين موسسه که به لحاظ تشکيلات اداري به سازمان برنامه و بودجه کشور وابسته است، با اخذ مجوزهاي لازم در زمره موسسات آموزشي و پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد.

موسسه در ساختار جديد خود تلاش مي کند تا با رويکردي نوين، ضمن ايفاي نقش خود در راستاي آموزش مديران و کارکنان دولت، به عنوان پشتيبان انديشه اي و فکری دولت عملکردي تاثير گذار داشته باشد.

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در حال حاضر با بهره گيري از حداکثر توان علمي و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري خود تلاش مي کند تا به نحو مناسبي از دانش و تجربه ارزنده انديشمندان، به خصوص دانشگاهيان کشور، در راستاي ايفاي وظايف خود به گونه اي گام بردارد که ظرفيت هاي قابل توجه موجود در استان هاي ميهن اسلامي از نظر دور نمانده و مورد بهره برداري بهينه قرار گيرد.