اهداف موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

پشتيباني انديشه اي از نظام مديريت برنامه ريزي کشور به منظور مبتني ساختن آن بر دانش و رويکرد علمي در مسير توسعه ملي و بهبود، توانمندسازي و ارتقاء نظام مديريت و برنامه ريزي و فرآيندهاي تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور.

وظايف موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي:

1- شناخت مسائل توسعه ملی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور.

2- ایجاد نظام نوین و کارآمد اطلاعاتی و کم به افزایش ذخایر اطلاعات و علمی موردنیاز برای مطالعات توسعه، اقتصاد، مدیریت و برنامه ریزی.

3- حمایت از ترویج مکاتب و الگوهای فکری توسعه و ایجاد تمهیدات لازم برای تأمین مشارکت اندیشمندان جامعه علمی، دانشگاهی و پژوهشی کشور.

4- تعامل علمی با نهادهای جامعه­ ی مدنی و سازمان­های مستقل غیردولتی به منظور بهره­ گیری از ظرفیت ­های گفتمانی در توسعه ملی.

5- توسعه مطالعات ملی در زمینه­ های مدیریت، اقتصاد،برنامه ­ریزی، توسعه و تحول اداری و سنجش امکانات، ظرفیت­ ها و قابلیت­ ها

6-  انجام ًپژوهش­های علمی ارزشیابیً در قلمرو مدیریت ،توسعه ،برنامه­ ریزی و اقتصادی کشور و برنامه­ های توسعه و تدوین شاخص­ ها.

7- پشتیبانی علمی از نوآوری ها در نظام­ها و فرآیندهای مدیریت ،توسعه و برنامه ­ریزی.

8- آینده­ پژوهی و تحلیل روند توسعه در سطوح ملی و جهانی، انجام تحقیقات میان­ رشته ای، چندرشته ­ای و فرارشته ­ای در حوزه مطالعات اقتصادی، اجتماعی، جامعه­ شناسی، سیاسی، حقوقی ،مدیریتی و توسعه­ ای.

9-  مطالعات تطبیقی در خصوص تجارت علمی کشورهای مختلف در زمینه­ های توسعه، اقتصاد، مدیریت و برنامه­ ریزی.

10- نیازسنجی، طراحی و برنامه­ ریزی و برگزاری آموزشهای راهبردی و سمینارهای تخصصی برای کارشناسان، صاحبنظران و مدیران ارشد کشور به منظور روزآمدسازی و دانش­ افزایی مداوم ایشان و ایجاد شناخت برای مواجهه با تحولات ملی و بین­ المللی.

11- سیاست گذاری، برنامه­ ریزی، تصویب و ارزشیابی دوره­ های آموزش کارکنان دولت در زمینه مدیریت،اقتصاد،توسعه ، برنامه ­ریزی و فنون اداری به منظور ارتقای مداوم ظرفیت­های معرفتی، مهارتی و توانایی در نظام حرفه­ ای و کارشناسی کشور.

12- ایجاد توسعه و ارزشیابی دوره­ های مشترک آموزش عالی با همکاری دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی و آموزشی معتبر داخلی و خارجی.

13- ایجاد و برگزاری دوره­ های آموزش­های تخصصی و عالی در استانها مرتبط با اهداف موسسه.

14- طراحی و اجرای همایشهای ملّی و بین­ المللی به منظور افزایش ظرفیت­ های معرفتی و علمی و روش­ شناختی و پاسخگویی به نیازهای مدیریت، اقتصاد، برنامه­ ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

15- ایجاد و برگزاری دوره­های آموزش عالی در خارج از کشور منطبق با اهداف موسسه.

16- ایجاد و راه ­اندازی پژوهشکده، پژوهشگاه، مرکز رشد و پارک علم و فن­آوری در سراسر کشور مطابق با اهداف موسسه.

17- طراحی و اجرای کارگاه­ های علمی و آموزشی در زمینه مدیریت، اقتصاد، حقوق ، برنامه­ ریزی و توسعه.

18- حمایت از پایان ­نامه­ های تحصیلات تکمیلی دانشجویان دانشگاه­های داخل و خارج از کشور در حوزه ­های مرتبط با اهداف موسسه.

19- کوشش برای تبدیل یافته­ های علمی پژوهشی به منظور سیاست­ سازی و تصمیم­ سازی در حوزه های مدیریت ، برنامه­ ریزی  و توسعه.

20-  انجام فعالیت­های مطالعاتی و مشاوره­ای به منظور ارائه راهکارهای توسعه نظام کارشناسی و حرفه­ای کشور و ارتقای نقش آن در فرآیند تهیه و تدوین برنامه­ های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

21- عرضه­ ی دانش تولید شده به صورت مشاوره به سازمان­ها، سایر دستگاههای متقاضی و بخش خصوصی.

22-  تعامل و ارتباط پویا و خلاق با دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و مجامع علمی و تحقیقاتی ملی و بین­ المللی و همکاری دوسویه با آنها.

23- توزیع و اشاعه دانش تولید شده و یا توسعه داده شده در زمینه مدیریت، اقتصاد، برنامه­ ریزی و توسعه به صورت نوشتاری، الکترونیکی و شبکه­ ای با هدف افزایش دسترسی به آن.

24-  مشارکت در تشکیل کانون­های اندیشه و حمایت از انجمن­ های علمی و پژوهشی و آموزشی در زمینه تولید، انتقال و توزیع دانش مدیریت، برنامه­ ریزی و توسعه.

25-  پشتیبانی پژوهشی از فرآیند تدوین، ذخیره ­سازی و مستندسازی تجربیات و دستاوردهای مدیریت، برنامه ­ریزی و توسعه ای کشور.

26- تشکیل و فعال­سازی گروه­ های علمی مأموریت­ گرا با بهره­ گیری از توان علمی - کارشناسی دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و خارجی.

27-  توسعه شبکه­ های مجازی علمی - کارشناسی با بهره­ گیری از فناوری نوین اطلاعاتی برای تولید، تبادل و انتقال دانش مدیریت و برنامه­ ریزی و توسعه.

28- ایجاد و توسعه­ ی دوره­ های آموزش عالی مجازی و پژوهش محور منطبق با اهداف موسسه.

29-  فراهم کردن امکانات سخت­ افزاری و نرم­ افزاری به منظور دسترسی به جریان آزاد اطلاعات برای اعضای هیأت­­ علمی، محققان، کارشناسان و دانشجویان.

30-  تأسیس شرکت­ها و مراکز مشاوره­ای و خدمات آموزشی و پژوهشی و ارائه مجوز به شرکت­ها و موسسات خصوصی در این زمینه­ ها.

31-  پذیرش و تربیت دانشجو به صورت آموزش­ محور و پژوهش ­محور در داخل و خارج از کشور منطبق با اهداف موسسه.