تجربه برنامه ریزی در جهان:پیدایش و سیر تطور
قیمت : 180,000 ریال
سرمایه اجتماعی ،اسلام و توسعه اقتصادی
قیمت : 160,000 ریال
روش های تحلیل چند متغیره آماری
قیمت : 390,000 ریال
سرمايه گذاري خارجي و تامين منابع مالي طرح در ايران
قیمت : 90,000 ریال
بودجه ريزي بر مبناي عملكرد: تئوري و مدل پياده سازي
قیمت : 180,000 ریال
برنامه ريزي در ايران و چشم انداز آينده (ویرایش دوم)
قیمت : 230,000 ریال
توسعه پايدار از رهگذر توسعه نهادهاي ايراني توليد دانش
قیمت : 160,000 ریال
روش‌هاي تحقيق در مديريت عمليات و مهندسي صنايع
قیمت : 170,000 ریال
فرهنگ توصیفی واژگان برنامه‌ریزی و توسعه (ویرایش دوم)
قیمت : 170,000 ریال
راهنمای عملی مدیریت دانش برای مدیران و مالکان بنگاه‌های کوچک و متوسط
قیمت : 110,000 ریال
بهره وری انسان گرایانه
قیمت : 115,000 ریال
مشارکت عمومی _خصوصی
قیمت : 14,000 ریال

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>