امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)
💁 مدرس: آقای واعظی‌نژاد 🕒 مدت دوره: 12 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 10 و 98.07.09
 ١٦:٠٢ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠

آموزش الکترونیکی
💁 مدرس: آقای جهانی 🕒 مدت دوره: 20 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 31 و 26 و 98.06.24
 ١٥:٥٣ - 1398/06/24 - تعداد نظرات : ٠