شرح وظایف

 

 

تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي اداري، پرسنلي در چارچوب سياست‌هاي مصوب

 بررسي و تحليل مستمر وضعيت نيروي انساني به منظور متناسب نمودن آن با نيازهاي حال و آينده موسسه براساس قوانين و مقررات مربوطه

 برنامه‌ريزي و اقدام لازم براي جذب و بكارگيري نيروي انساني متخصص و مورد نياز موسسه

 نظارت بر اجراي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اداري و استخدامي در قالب سياستهاي کلي موسسه

 انجام فرايند اجرايي امور دبيرخانه‌اي موسسه، ثبت و ضبط نامه‌هاي صادره و وارده، ارسال مراسلات، بايگاني و امحاء اسناد

 شناسايي امكانات بالقوه مرتبط با نيازهاي رفاهي كاركنان موسسه و بررسي چگونگي استفاده از آن

 برنامه‌ريزي به منظور بهره‌گيري از امكانات داخل و خارج موسسه براي تامين نيازهاي رفاهي كاركنان و افزايش انگيزه و كارآيي آنان

 برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه خدمات رفاهي و ارتقاء سطح زندگي کارکنان از طريق جذب تسهيلات و امکانات رفاهي و معرفي كاركنان جهت استفاده از

برنامه‌هاي رفاهي و تسهيلات خدماتي از قبيل بيمه درمان تكميلي، امكانات تفريحي و ورزشي، وام قرض‌الحسنه، کمک‌هاي نقدي و ... در چارچوب مقررات

 طراحي و اجراي نظام انگيزشي كاركنان به منظور فراهم آوردن زمينه بروز و ارتقاء خلاقيت و استعدادهاي بالقوه آنان

 همكاري در تدوين ضوابط و دستورالعمل مربوط به نحوه قدرداني از خدمات بازنشستگان، چگونگي حفظ ارتباط و استفاده از تجربيات آنان

 تنظيم و تکميل پرونده‌هاي استخدامي و تهيه خلاصه پرونده و انجام امور مربوط به با يگاني آنها و نگهداري و حفاظت در سوابق

 جمع‌آوري، نگهداري و به روز نگهداشتن اطلاعات وآمار کليه کارکنان موسسه

اقدام لازم براي صدور بموقع احكام پرسنلي

 تدوين سازوكار مناسب جهت اجراي بموقع و مطلوب نظامها و دستورالعمل‌هاي ارزشيابي، انتصاب، تشويق، امور بازنشستگان و تبديل وضعيت استخدامي، -

جابجايي، مرخصي، ماموريت، انتقال و ...

 همكاري در انتخاب و معرفي كاركنان برتر و نمونه براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي به مراجع ذيصلاح

 شناسايي و احصاء تجهيزات و اقلام مورد نياز سالانه موسسه و برنامه‌ريزي براي تامين آن

 همكاري در طراحي و تدوين فرم‌ها، روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اموراداري و پرسنلي

 ايجاد سيستم ارزيابي عملکرد از طريق تدوين شاخص‌ها و اسانداردها با اهداف موسسه و سنجش ميزان بهبود عملکرد واحدها و تعيين ميزان بهره‌وري

منابع انساني موجود

 تامين نيازهاي خدماتي، تداركاتي و پشتيباني واحدهاي موسسه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب (ترابري، جا و مكان، همايش و مراسم،

جلسات، تامين خودرو، فضاي سبز، طبخ غذا، نظافت، ملزومات و اثاثه، تسهيلات گرمايشي و سرمايشي، برق و آب و امكانات ارتباطي و ...)

 برنامه‌ريزي و اقدام لازم براي حفظ، نگهداري و استفاده مطلوب از اموال، داراييها، ماشين آلات، خودروها و... 

 انجام امور مربوط به بورس‌ها و ماموريت‌هاي خارج از كشور اعضاء هيات علمي، كاركنان و مديران موسسه با هماهنگي واحدهاي ذيربط

 برنامه‌ريزي و اقدام به منظور اجرا و تسهيل گردش امور مكاتباتي و بايگاني اسناد در موسسه

 انجام امور دبيرخانه‌اي مربوط به مناقصه‌ها و مزايده‌ها

 عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي موسسه در چارچوب نيازها و سياست‌هاي موسسه و قوانين ومقررات مربوطه

 انجام كليه امور مربوط به انبارداري، نگهداري حساب انبار و اسناد خريد

 انجام امور گمركي و تشريفات قانوني براي ترخيص و حمل كالاهاي خريداري شده از خارج كشور

 تهيه بليط هواپيما براي ماموريت‌هاي داخلي و خارجي، اخذ رواديد، تهيه گذرنامه و ساير امور محوله

 اقدام لازم در جهت حسن اجراي قوانين و مقررات اداري و پرسنلي

 انجام امور دبيرخانه‌اي شوراها و كميته هاي ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات

 اجراي بموقع و صحيح كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و... مرتبط با حوزه‌هاي وظيفه‌اي مديريت

 تهيه گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌اي ماهانه و ارسال آن به واحد ذيربط

 تاييد و صدور دستور پرداختهاي مالي در حدود اختيارت تفويضي بر اساس ضوابط مالي و برنامه مصوب

 برنامه‌ريزي و اقدام به منظور فراهم آوردن زمينه ارائه و تامين خدمات پشتيباني مورد نياز واحدهاي تابعه موسسه و حفظ، نگهداري، تجهيز و نوسازي آن

 نظارت بر عملکرد شرکت‌هاي طرف قرارداد

 انجام ساير امورمحوله مرتبط

 تهيه گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌اي ماهانه و ارسال آن به واحد ذيربط

 تهيه و ارائه گزارش‌هاي مورد نياز موسسه به صورت ادواري و موردي

 

انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف