شرح وظایف:

         1. تدوين سياست‌ها و خط‌ مشي‌ هاي اجرايي در زمينه‌هاي اداري، پرسنلي در چارچوب سياست‌هاي مصوب

         2. برنامه‌ریزی جهت امكان‌سنجي و بررسي مستمر سازمان، سيستم‌ها و روش‌هاي موسسه به منظور ساماندهی و بهبود آنها

         3. برنامه‌ريزي و اقدام لازم براي جذب و بكارگيري نيروي انساني متخصص و مورد نياز مؤسسه

         4. برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه خدمات رفاهي و ارتقاء سطح زندگي کارکنان از طريق جذب تسهيلات و امکانات رفاهي و معرفي كاركنان جهت استفاده از برنامه‌هاي رفاهي و تسهيلات خدماتي               از قبيل بيمه درمان تكميلي، امكانات تفريحي و ورزشي، وام قرض‌الحسنه، کمک‌هاي نقدي و ... در چارچوب مقررات

        5. تدوين سازوكار مناسب جهت اجراي بموقع و مطلوب نظامها و دستورالعمل‌هاي ارزشيابي، انتصاب، تشويق، امور بازنشستگان و تبديل وضعيت استخدامي، جابجايي، مرخصي، ماموريت،                انتقال و ...

          6. شناسايي و احصاء تجهيزات و اقلام مورد نياز سالانه موسسه و برنامه‌ريزي براي تامين آن

         7. تأمين نيازهاي خدماتي، تداركاتي و پشتيباني واحدهاي مؤسسه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب (ترابري، جا و مكان، همايش و مراسم، جلسات، تامين خودرو، فضاي سبز،                طبخ غذا، نظافت، ملزومات و اثاثه، تسهيلات گرمايشي و سرمايشي، برق و آب و امكانات ارتباطي و ...)

          8. انجام امور دبيرخانه‌اي مربوط به مناقصه‌ها و مزايده‌ها

          9. انجام كليه امور مربوط به انبارداري، نگهداري حساب انبار و اسناد خريد

          10. اقدام لازم در جهت حسن اجراي قوانين و مقررات اداري و پرسنلي

          11. اجراي بموقع و صحيح كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ... مرتبط با حوزه‌هاي وظيفه‌اي مديريت