دفتر طرح های پژوهشی


دفتر طرح‌های پژوهشی در راستای ماموریت‌های اصلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به‌منظور مشارکت و بهره‌مندی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برای انجام پژوهش‌های کاربردی  و عهده دار انجام کلیه امور مربوط به تعریف، تصویب، اجرا، کنترل و نظارت بر طرح‌های پژوهشی برون‌سپاری شده است.