دفتر خدمات پژوهشیدفتر خدمات پژوهشی به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت پژوهشی متشکل از 3 گروه تخصصی می­باشد. این دفتر عهده دار برنامه­ریزی و انجام امور اجرایی در سه حوزه از فعالیت­های معاونت پژوهشی است که این حوزه­ها شامل همایش­های ملی و بین المللی و نشست­های تخصصی، تدوین و چاپ آثار تالیفی و ترجمه ای و انتشار دو عنوان نشریه علمی-پژوهشی اقتصادی و مدیریتی است