دوره آنلاین "مدیریت خرید، تدارکات و ارتباط تامین کنندگان" هفتم و هشتم دی ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای رضا قاسمی یقین 🕒 مدت دوره: 6 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 07 و 1400.10.08
 ٠٨:٢٠ - 1400/10/08 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "فنون مذاکره و فن دفاع" اول دی ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای شهریار جعفری منصور 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.10.01
 ١٢:٤٧ - 1400/10/01 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "راهکارهای پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان" هجدهم و بیستم مهرماه ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای بابک زنده‌دل نوبری 🕒 مدت دوره: 6 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 18 و 1400.07.20
 ١٩:١١ - 1400/07/26 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001" بیست و یکم و بیست و سوم شهریور ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای یوسف شفیعی 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 21 و 1400.06.23
 ٠٩:٢٠ - 1400/06/24 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی" هفدهم و بیست و چهارم شهریور ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای پژمان برکاتی 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 17 و 1400.06.24
 ٠٩:٠٠ - 1400/06/24 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌ها" سیزدهم شهریور ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای هادی تلخابی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.06.13
 ١٦:١٢ - 1400/06/13 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بهره‌وری نیروی انسانی" شانزدهم و هفدهم مرداد ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای امیرحسین ملاداوودی 🕒 مدت دوره: 6 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 16 و 1400.05.17
 ١٠:٣٠ - 1400/05/19 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "روش‌های روانشناسانه حل اختلاف" دهم مرداد ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای شهریار جعفری منصور 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.05.10
 ١٢:٣٠ - 1400/05/11 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین 4 ساعته "مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌ها" برگزار شد
💁 مدرس: آقای هادی تلخابی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.04.03
 ١٧:٤٢ - 1400/04/07 - تعداد نظرات : ٠

مبانی و اصول شناسایی و ارزیابی ریسک
💁 مدرس: آقای یوسف شفیعی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.03.19
 ٠٨:١٨ - 1400/03/22 - تعداد نظرات : ٠

2 3 صفحه بعدی >>