دوره آنلاین "حقوق اموال دولتی و عمومی" بیست و دوم دی ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای مهدی ابراهیمی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.10.22
 ١٤:٣٠ - 1400/10/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آشنایی با قانون برگزاری مناقصات" سیزدهم و بیستم دی ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای رضا نوری 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 13 و 1400.10.20
 ٠٨:٥٥ - 1400/10/21 - تعداد نظرات : ٠
 ٠٨:٤٠ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "تأخیرات در پروژه‌های پیمانکاری" بیست و نهم مهر ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمدمهدی نژادی 🕒 مدت دوره: 3 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.07.29
 ١١:٤٠ - 1400/08/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "اصول کاربردی قانون کار" بیست و چهارم و بیست و ششم مهر ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای یزدان سالم 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری:24 و 1400.07.26
 ١٩:٢٥ - 1400/07/26 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "مباحث کاربردی در حقوق جزاء" بیستم مهر ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای شهریار جعفری منصور 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.07.20
 ١٩:٢٢ - 1400/07/26 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "شکایات مناقصات و نحوه رسیدگی به آن در مراجع مختلف" بیست و دوم شهریور ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای حمید حسین‌زاده 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.06.22
 ٠٩:٣٠ - 1400/06/24 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "تنظیم قراردادها" بیست و ششم و بیست و هشتم تیر ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای حمید حسین‌زاده 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 28 و 1400.04.26
 ١٢:٤٥ - 1400/04/28 - تعداد نظرات : ٠

حقوق اموال دولتی و عمومی
💁 مدرس: آقای مهدی ابراهیمی 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 19 و 1400.03.18 🕒 به سفارش شورای اسلامی شهر تهران
 ١٩:١٠ - 1400/03/19 - تعداد نظرات : ٠

حل و فصل اختلافات پیمانکاری (به همراه تفسیر قوانین و بخشنامه‌های مرتبط)
💁 مدرس: آقای محمدمهدی نژادی 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 14 و 99.12.13
 ٠٧:٣٠ - 1399/12/18 - تعداد نظرات : ٠

2 3 صفحه بعدی >>