دعاوی تعلیق، فسخ و خاتمه پیمان ناشی از شیوع ویروس کرونا
💁 مدرس: آقای حسین‌زاده 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 28 و 27- 21 و 99.07.20
 ٠٩:٥٣ - 1399/07/20 - تعداد نظرات : ٠

آشنایی با قوانین بالادستی مرتبط در اجرای پیمان
💁 مدرس: آقای امیری 🕒 مدت دوره: 2 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 99.03.22
 ١٦:٥٦ - 1399/03/22 - تعداد نظرات : ٠

تاثیرات شیوع کرونا بر قراردادهای صنعت احداث
💁 مدرس: آقای نژادی 🕒 مدت دوره: 2 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 99.03.21
 ١٦:٥٤ - 1399/03/21 - تعداد نظرات : ٠

نحوه تهیه و بررسی لایحه تاخیرات در پروژه‌ها (تاثیر کرونا در تاخیرات)
💁 مدرس: آقای امیری 🕒 مدت دوره: 6 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 99.02.23
 ١٦:٤٢ - 1399/02/23 - تعداد نظرات : ٠

قرارداد نویسی (قراردادهای پیمانکاری)
💁 مدرس: آقای حسین‌زاده 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 05 و 98.12.04
 ١٧:٠٠ - 1398/12/04 - تعداد نظرات : ٠

تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و نحوه ارزیابی فنی، بازرگانی و کیفی
💁 مدرس: آقایان حیدرنژاد و جوادی 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 17 و 98.11.16
 ١٦:٥٦ - 1398/11/16 - تعداد نظرات : ٠

حل و فصل اختلافات پیمانکاری
💁 مدرس: آقای نژادی 🕒 مدت دوره: 32 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: از 98.10.23
 ١٦:٥١ - 1398/10/23 - تعداد نظرات : ٠

دانستنی‌های بیمه در قراردادهای ساخت (کارفرما - پیمانکار)
💁 مدرس: آقای امیری 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.17
 ١٦:٥٠ - 1398/10/17 - تعداد نظرات : ٠

شرایط عمومی پیمان
💁 مدرس: آقای امیری 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 21و 98.10.15
 ١٦:٤٨ - 1398/10/15 - تعداد نظرات : ٠

حل و فصل اختلافات پیمانکاری
💁 مدرس: آقای نژادی 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.04
 ١٦:٤٠ - 1398/10/04 - تعداد نظرات : ٠

2 3 صفحه بعدی >>