اقتصادی، مالی و بودجه


ردیف

عنوان دوره

معرفی دوره

 

1

بودجه‌ریزی عملیاتی

معرفی

2

آشنایی با حسابداری تعهدی در بخش دولتی

معرفی

3

نظارت بر بودجه

معرفی

4

محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده خدمات

معرفی

5

حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی

معرفی

6

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

معرفی

7

مهندسی ارزش در پروژه‌ها

معرفی

8

حسابداری پروژه

معرفی

9

حسابداری مالیاتی

معرفی

10

حسابداری مدیریت استراتژیک

معرفی

11

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

معرفی

12

حسابداری دولتی

معرفی

13

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

معرفی

 

 

برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری


ردیف

عنوان دوره

معرفی دوره

1

اصول، مبانی و مفاهیم برنامه‌ریزی با تأکید بر برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی

معرفی

2

روش‌شناسی تدوین سندهای سیاستی برنامه‌های توسعه (سیاست‌گذاری عمومی)

معرفی

3

آمایش سرزمین

معرفی

4

تعادل و توازن منطقه‌ای

معرفی

5

برنامه‌ریزی راهبردی در بخش دولتی

معرفی

 

مدیریت


ردیف

عنوان دوره

کد

دوره

1

مدیریت عملکرد

معرفی

2

مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش دولتی

معرفی

3

انگیزش در کار

معرفی

4

آیین مدیریت

معرفی

5

برنامه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی

معرفی

6

مدیریت منابع انسانی

معرفی

7

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

معرفی

8

مدیریت فرهنگ‌سازمانی

معرفی

9

چگونگی تبدیل چشم‌انداز ملی به چشم‌انداز سطوح سازمانی

معرفی

10

اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی

معرفی

11

فرایند و فنون تصمیم‌گیری

معرفی

12

رهبری و تحول در سازمان‌ها

معرفی

13

تکنیک‌ها و فنون بهبود روش‌ها

معرفی

14

مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه

معرفی

15

مدیریت و مهندسی ارزش

معرفی

16

کنترل و ارزیابی استراتژیک

معرفی

17

مدیریت مذاکرات سازمانی

معرفی

 

حقوقی


ردیف

عنوان دوره

معرفی دوره

1

شیوه پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی

معرفی

2

قانون جدید آیین دادرسی کیفری

معرفی

3

حقوق تأمین اجتماعی (بیمه‌اجباری‌تامین‌اجتماعی)

معرفی

4

پولشویی

معرفی

2-4

پولشويي و راه‌هاي مبارزه با آن(آموزش مجازی)

معرفی ویژگی

5

حقوق شهروندی

معرفی

6

قانون جدید مجازات اسلامی

معرفی

7

اصول حاکم بر لایحه نویسی

معرفی

8

آشنایی با قانون کار

معرفی

9

آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن

معرفی

10

قوانین و مقررات اموال دولتی (1 و 2 و 3)

معرفی

11

قوانین و مقررات معاملات دولتی (1 و 2 و 3)

معرفی

12

آسیب‌شناسی علل نقض آرای دولت در دیوان عدالت اداری

معرفی

13

آشنایی با مقررات طرح‌های عمرانی

معرفی

14

آیین دادرسی مدنی

معرفی

15

مسئولیت اداری کارکنان دولت (بررسی نظام اداری رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان)

معرفی

16

مسئولیت مدنی کارکنان دولت

معرفی

17

مسئولیت کیفری کارکنان دولت

معرفی

18

آشنایی با دعاوی، دادخواست‌ها و لوایح حقوقی

معرفی

19

حل‌وفصل اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر

معرفی

20

حقوق تأمین اجتماعی (قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری)

معرفی

 

 

نظام فنی و اجرایی


ردیف

عنوان دوره

معرفی دوره

1

آشنایی با آیین‌نامه و مقررات تشخیص صلاحیت مشاوران و سامانه ساجات

معرفی

2

آشنایی با آیین‌نامه و مقررات تشخیص صلاحیت پیمانکاران و سامانه ساجات

معرفی

3

حقوق پیمان

معرفی

4

قراردادهای 3 عاملی پیمانکاری

معرفی

5

قراردادهای EPC

معرفی

6

مدیریت و کنترل تأخیر در پروژه‌های عمرانی

معرفی

7

تبیین و تشریح بخشنامه نظارت کارگاهی

معرفی

8

شرایط عمومی پیمان، طرح و ساخت EPC

معرفی

9

آموزش جامع مناقصات موفق و قانونی

معرفی

10

فهرست‌بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن (1)

معرفی

11

ارزیابی اقتصادی پروژه‌های عمرانی

معرفی

12

آیین‌نامه خرید خدمات مشاور و بخشنامه‌های جنبی آیین‌نامه

معرفی

13

HSE در طرح‌های عمرانی

معرفی

14

جایگاه HSE در مناقصات، پیمان‌ها و قراردادها

معرفی