برنامه راهبردی آموزش‌های کوتاه‌مدت

 

· چشم‌انداز:

 

دستیابی به جایگاه ارزشمند در زمینه آموزش‌های تخصصی مدیریت توسعه در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت و حقوق در ابعاد ملی و منطقه‌ای

 

 

· رویکرد کلی:

 

بر اساس مأموریت و شرح وظایف مؤسسه، هدف از اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی، توانمندسازی نیروی انسانی نظام اجرایی کشور به منظور پشتیبانی علمی- آموزشی از نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جهت تحقق سیاست‌ها و اهداف دولت در سه حوزه اقتصاد، مدیریت و حقوق می باشدکه از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی، کارگاه‌های آموزشی و گفتار – درس انجام می‌پذیرد.

 

·   مأموریت:

اداره کل آموزش‌های کوتاه‌مدت موسسه در راستای رسالت موسسه، به‌عنوان یکی از مراکز علمی- آموزشی کشور در مسیر مأموریت‌های زیر انجام ‌وظیفه می‌نماید:

1.       شناسایی خلاء ها و نیازهای آموزشی نظام برنامه‌ریزی، مدیریتی و حقوقی کشور و طراحی و اجرای آموزش‌های متناسب با این نیازها

2.       بسط و گسترش همکاری‌ها با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در زمینه آموزش‌های مورد نیاز آن‌ها با توجه به حوزه‌های تعریف‌شده

3.       توانمندسازی مدیران و کارشناسان اجرایی از طریق اجرای آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای فراگیر در کلیه سطوح مدیریتی کشور