برنامه های اجرايی دوره های آموزشی حضوری

   اداره کل آموزش های کوتاه مدت           

 

 

 

 

دوره های آموزشی مجازی در حال اجرا

 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی      

 نحوه ثبت نام

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

هزينه ثبت نام

(به ريال)

              ثبت نام                    

 ورود  به سامانه

فرآیند و فنون تصمیم گیری 
  

9
  

900.000
  

 ثبت نام

ورود
  

ابزارهای بهبود کيفيت، شش سيگما مديريت

 

25

2.150.000

 ثبت نام

ورود

اخلاق حرفه ای 

 

12

1.15.000

          ثبت نام

ورود

استراتژی ،فروش و بازاریابی خدمات و محصولات (ویژه مدیران)

 

25

2.150.000

          ثبت نام

ورود

  مبانی مربیگری و رهبری سازمان های نوین

24

2.100.000

          ثبت نام

 

ورود

 

  مدیریت ارتباط با مشتری CRM

12

1.150.000

         ثبت نام

 

ورود

 

 مدیریت تعارض سازمانی

 

18

1.600.000

        ثبت نام

ورود

  مدیریت تغییر و تحول

 

18

1.600.000

       ثبت نام

ورود

  حفاظت اسناد،مدارک و اطلاعات

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود

  خلاقیت حل مسئله

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

  راهبردهای آموزش و توان افزایی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی

 

 18

 1.600.000

 ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی1

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی2

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

  رفتار سازمانی و اخلاق حرفه ای
 

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

  روابط کار (حین انتصاب-پایه)

 

6

600.000

 ثبت نام

ورود

    رهبری

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

اصول و فنون مذاکره  

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود

       اصول تصمیم گری

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

      اصول گزارش نویسی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

      اصول مشتری مداری

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

      اصول نظارت و کنترل

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

      اصول و مفاهیم سازمانی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

تجزیه و تحلیل مشاغل

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

اصول برنامه ریزی

 

30

2.500.000

 ثبت نام

ورود

      ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سطح 1 (HSE1)

 

25

2.150.000

 ثبت نام

ورود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سطح 2 (HSE2)

 

25

2.150.000

 ثبت نام

ورود

نظام آراستگی محیط کارs 5

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

اصول و مبانی مديريت

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

کار گروهی (تيمی)

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود

     تفکر استراتژیک

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

    تفکر سیستمی

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

     تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

آیین نگارش و مکاتبات اداری

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود

برنامه ریزی استراتژیک

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

برنامه ریزی آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر وظایف)

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

برنامه‌ریزی نیروی انسانی

 

24

2.000.000

 ثبت نام

ورود

بهبود کیفیت زندگی کاری

6

600.000

 ثبت نام

ورود

بهسازی سازمانی (حین انتصاب  ارشد)

 

6

600.000

 ثبت نام

ورود

پویایی سازمانی و فردی (بهره‌وری) (حین انتصاب میانی)

6

600.000

 ثبت نام

ورود

توانایی یافتن مسئله و حل آن در محیط کار

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

خلاقیت و نوآوری (سازمانی) (حین انتصاب  میانی)

 

6

600.000

 ثبت نام

ورود

خلاقیت و نوآوری (فردی) (حین انتصاب  پایه)

 

6

600.000

 ثبت نام

ورود

رهبری سازمانی

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

طراحی ساختارهای سازمانی(حین انتصاب-مبانی)

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

فرآیند های عملیاتی و جریان کاری(ویژه مدیران)

 

25

2.150.000

 ثبت نام

ورود

فنون اداره جلسات

 

12

1.150.000

 ثبت نام

  ورود

مبانی خط مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی) (حین انتصاب میانی)

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

فرهنگ  و اخلاق سازمانی

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

مدل‌های تصمیم‌گیری در مدیریت

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

مدیریت تعارض سازمانی

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

مدیریت دانش1

16

1.450.000

 ثبت نام

 

ورود

 

مدیریت دانش 2

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

مدیریت ریسک

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

        مدیریت زمان

 

12

600.000

 ثبت نام

ورود

        مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

        مدیریت منابع انسانی

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود

 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

 

25

2.150.000

 ثبت نام

ورود

مدیریت سرمایه اجتماعی (حین انتصاب  ارشد)

 

6

600.000

 ثبت نام

ورود

کارآفرینی  سازمانی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

 

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی

 

14

1.350.000

 ثبت نام

ورود

آشنایی با امور پیمان ها و قراردادها

 

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

آمایش سرزمین 

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

پیشگیری از پولشویی و راه های مبارزه با آن

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

درک و تحلیل صورتهای مالی

 

8

600.000

 ثبت نام

ورود

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

آشنایی با انواع مطالبات و شیوه های وصول

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

        آشنایی باقانون بودجه سال 98

4

150.000

 ثبت نام

ورود

 

مدیریت ریسک(با رویکرد مالی)

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود

ارزیابی مالی و اقتصادی در پروژه

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

آشنایی با قوانین و آیین نامه های مزایده و مناقصه

18

1.600.000

 ثبت نام

ورود

 

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

پیشگیری از پولشویی و راه های مبارزه با آن

 

8

8.000.000

 ثبت نام

ورود

حقوق بیمه

 

8

 8.000.000

 ثبت نام

ورود

حقوق اداری

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

حقوق بانکی1

 

20

1.750.000

 ثبت نام

ورود

حقوق بانکی2

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود

حقوق شهروندی در نظام اداری

 

8

 800.000

 ثبت نام

ورود

قوانین و مقررات اداری و استخدامی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

8

8.00.000

 ثبت نام

 

ورود

منشور حقوق شهروندی

 

6

600.000

 ثبت نام

ورود

آشنایی با قانون کار 

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

 اصول بيمه

20

1.750.000

 ثبت نام

ورود

عوامل موثر بر توانمند سازی

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

کدهای اخلاقی رفتاری

8

800.000

 ثبت نام

 

ورود

         ارتباط موثر

 

8

800.000

 ثبت نام

ورود

       افکار سنجی و شناخت افکار عمومی

 

24

2.100.000

 ثبت نام

ورود

       مدیریت خشم

 

12

600.000

 ثبت نام

ورود

     مهارت های سازمانی و فناوری اطلاعات

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

     ویژگی های شخصیتی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

     هوش هیجانی

 

12

1.150.000

 ثبت نام

ورود

     ترفندهای فناوری اطلاعات در سازمان های تمام  دیجیتال

 

16

1.450.000

 ثبت نام

ورود