نشانی : نیاوران ، میدان شهید باهنر ، جمال آباد ، خیابان شهید مختار عسگری ، شماره 6

اداره آموزش های مجازی : 26116707-021

اداره کل آموزش های کوتاه مدت : 26116845 - 021

اداره اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی (آموزش حضوری ) : 26116971 -021

 

 

 

پست الكترونيكي:  training@imps.ac.ir

 

  Linkdin : آموزش های کوتاه مدت موسسه عالی آموزش و پژوهش