کتابخانه

 

 

کتابخانه مؤسسه، کتابخانه ­­ای دانشگاهی- تخصصی است که به منظور تحقق هدف ­­های آموزشی و پژوهشی مؤسسه در راستای خدمت­­ رسانی و اشاعه دانش، هم ‌زمان با مؤسسه در سال 1368 تاسیس شده است. مجموعه منابع این کتابخانه در زمینه ­­های موضوعی مدیریت، اقتصاد، حقوق، برنامه ­­ریزی و توسعه، علوم اجتماعی در دو شکل چاپی و الکترونیکی فراهم شده است. مراجعین ضمن دسترسی به فهرست منابع از طریق سیستم آرشیو و اطلاع­ رسانی سیمرغ، امکان تورق کلیه کتاب ­ها و پایان­ نامه­ های دیجیتال را دارند.

مجموعه این کتابخانه بیش از 80.000 عنوان کتاب، کتاب دیجیتال، پایان نامه، گزارش، روزنامه و طرح ­های پژوهشی را شامل می ­شود.

 

تعداد عناوین

 نوع

 فارسی

 لاتین

 کل

کتاب

13031

13325

26356

پایان ­نامه

2743

 2

2745

کتاب دیجیتال

14

57000

57014

گزارش ­ها

655

 887

 1542

روزنامه­ ها

 8

 -

8

طرح­ های پژوهشی

 3658

19

3677

 

 

 

اهداف کتابخانه از طریق انجام وظایف در گروه ­های کاری 1. اطلاعات الکترونیک و گردش منابع؛ 2. ساماندهی منابع دنبال می ­شود.

 

مدیران کتابخانه

 دوره کاری

دکتر نرگس زندی­ روان

1389 - تاکنون

رویا مکتبی­ فرد

1389-1387

مسعوده ملک ­پور

1387-1382

دکتر الهه میرزایی

1382-1381

فرناز اسدی ­کیا

1381-1376

پرآور

1375-1373