عنوان دوره

 مدرس

تاريخ اجرا

 ساعت اجرا

 هزينه ثبت نام(ريال)

شرايط عمومی پيمان

از اساتيد مجرب سازمان برنامه و بودجه

20 تیر ماه  1398

17 - 8:30

5.000.000

        

 

 مراحل ثبت نام

  

 

 

   دانلود : بخشنامه-شرایط_عمومی_پیمان-جدید.pdf           حجم فایل 300 KB