دوره آنلاین "حسابداری درآمدها، وجوه سپرده و حقوق و مزایای مستمر کارکنان" سیزدهم دی ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمد کلاته 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.10.13
 ١٣:٤٣ - 1400/10/13 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکت" بیست و سوم و سی‌ام آذر ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمد کلاته 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 23 و 1400.09.30
 ١٣:٥٠ - 1400/09/30 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "حسابداری عملیات جاری" سوم تا هشتم آبان ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمد کلاته 🕒 مدت دوره: 12 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 3 ،5 و 1400.08.08
 ١٣:١٦ - 1400/08/08 - تعداد نظرات : ٠
 ١٥:٠٠ - 1400/07/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت ‌تمام‌شده" یازدهم و دوازدهم مهرماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای علیرضا نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 12 و 1400.07.11
 ١٣:١٤ - 1400/07/12 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده" ششم و هفتم تیرماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای علیرضا نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 7 و 1400.04.6
 ١٧:٤٨ - 1400/04/07 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی آنلاین "قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن" 26 و 27 خرداد‌ برگزار گردید
💁 مدرس: آقای حمید محبوب 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 27 و 1400.03.26
 ١٠:١٥ - 1400/03/29 - تعداد نظرات : ٠

پولشویی و راه‌های مبارزه با آن
💁 مدرس: آقای محمدرضا فروغی 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 12 و 1400.03.11 🕒 به سفارش شورای اسلامی شهر تهران
 ١٩:٠٠ - 1400/03/12 - تعداد نظرات : ٠

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای علیرضا صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 3 و 1400.03.02
 ١٦:١٩ - 1400/03/03 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آنلاین "سامانه اموال دستگاه‌های اجرايی (سادا)" در اردیبهشت‌ماه
💁 مدرس: - 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1400
 ١١:٣٩ - 1400/03/03 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 صفحه بعدی >>