دوره آنلاین "دستورالعمل‌های جبران آثار افزایش نرخ ارز" بیست و سوم دی ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمدمهدی نژادی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.10.23
 ١٤:٣٢ - 1400/10/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره" بیست و پنجم آذر ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای فرزاد پارسا 🕒 مدت دوره: 3 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.09.25
 ٠٨:٤٥ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠
 ٠٨:٤٠ - 1400/09/29 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "شرح و تفسیر تعدیل آحاد بها" سیزدهم آبان ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمدمهدی نژادی 🕒 مدت دوره: 3 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.08.13
 ٠٩:٢٥ - 1400/08/15 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "تأخیرات در پروژه‌های پیمانکاری" بیست و نهم مهر ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمدمهدی نژادی 🕒 مدت دوره: 3 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.07.29
 ١١:٤٠ - 1400/08/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "مجوزهای لازم در پروژه‌های پیمانکاری دولتی مربوط به شورای عالی فنی" هشتم مهرماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای محمدمهدی نژادی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.07.08
 ١٣:٠٨ - 1400/07/12 - تعداد نظرات : ٠
 ١٢:٤٥ - 1400/07/12 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "شکایات مناقصات و نحوه رسیدگی به آن در مراجع مختلف" بیست و دوم شهریور ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای حمید حسین‌زاده 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.06.22
 ٠٩:٣٠ - 1400/06/24 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌ها" سیزدهم شهریور ماه برگزار شد
💁 مدرس: آقای هادی تلخابی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.06.13
 ١٦:١٢ - 1400/06/13 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین 4 ساعته "مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌ها" برگزار شد
💁 مدرس: آقای هادی تلخابی 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 1400.04.03
 ١٧:٤٢ - 1400/04/07 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>