فهرست عناوین پایگاه‌های اطلاعات علمی خارجی در دسترس کاربران موسسه

Access period

Thematic coverage

Titles

Row

1392-1401

Business, Economics and Accounting, Computer Systems

ACM digital librar

1

Humanities, Social Sciences

Annual reviews

2

Social Sciences

Ebrary

3

Social sciences, humanities, education, computer, engineering, business

EbscoAll

4

Management, business and marketing, education, library science

Emerald

5

Check and confirm the quality to buy the product

Expert Reviews

6

law

Heinonline

7

Electrical engineering, information technology, electronics, computers, physics

IEEE

8

Science, Engineering and Technology

IET Digital Library

9

Accounting, Banking, Computer, Economics, Human Resources, Management, Management Methods, Business, Budget

INFORMS

10

Biological sciences, botany, plants, ecology

JSTOR

11

law

Kluwerlawonline

12

law

Lexisnexis

13

Full text of books

Libgen

14

Full text of articles

LibgenArticle

15

Full text of books

LibgenBook

16

Bibliographic information

Loc

17

Development, economy, education, labor and employment, energy, finance and investment

OecdIlibrary

18

Academic and research information in science, medicine, law, education and health

Ovid

19

Humanities, Social Sciences, Law

Oxfords

20

Natural Sciences and Medicine

PloS series

21

Banking, Management and Business, Social Sciences and Medical Sciences

ProQuestDiscovery

22

Banking, Management and Business, Social Sciences and Medical Sciences

ProQuestDissertations

23

Humanities and social sciences; Health Sciences

SAGE

24

Basic sciences, agricultural sciences - social sciences

ScienceDirect

25

Scientific, technical and medical

Springer

26

Humanities-Information Science-Law-Social Sciences-Social Services

TandfOnline (Taylor and Francis)

27

Psychology-Social and Behavioral Sciences-Humanities-Law and Criminology

Wiley

28

Bibliographic information

Worldcat

29

Medicine, Nutrition, Psychiatry

Cambridge

30

 

فهرست عناوین پایگاه ­های اطلاعات علمی داخلی در دسترس کاربران موسسه

ردیف

عنوان ­ها

پوشش موضوعی

دوره دسترسی

1

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

(مقاله‌های علمی داخل کشور) ارائه دهنده اطلاعات علمی در ايران و در سطح کشورهای منطقه، در تمام حوزه‌های موضوعی

1392-1401

2

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

(مقاله‌های علمی داخل کشور) ارائه منابع علمی با دو ویژگی "جامعیت و روزآمدی" به صورت دسترسی آزاد

3

پایگاه جامع پایان نامه های کشور (گنج- پژوهشگاه مدارک علمی)

(پایان­ نامه‌های علمی داخل کشور) دسترسی آزاد و رایگان به 20 صفحه اول تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

4

پرتال جامع علوم انسانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

(مقاله‌های علمی داخل کشور) امکان دسترسی به متن کامل مقالات مجلات در حوزه‌های مختلف علوم انسانی به صورت دسترسی آزاد

5

مرجع دانش (CIVILICA)

(مقاله‌های علمی داخل کشور) بانک تخصصی مقالات در حوزه‌های اصلی علوم به نام «مرکز تامین اطلاعات و مدارک علمی» شامل مقالات همایش‌ها، گردهمایی‌ها و یا ژورنال‌های کشور

6

مگ ایران

(مقاله‌های علمی داخل کشور) امکان دسترسی به متن کامل مقالات مجلات علمی و پژوهشی، در تمام حوزه‌های موضوعی

7

نورمگز

(مقاله‌های علمی داخل کشور) امکان دسترسی به متن کامل مقالات مجلات علمی و پژوهشی، در تمام حوزه‌های موضوعی