فرایند اجرایی طرح های پژوهشی مصوب

فرآیند مصوب مراحل تعریف، تصویب، اجرا، کنترل و نظارت طرح‌های پژوهشی که برون‌سپاری می‌شوند، در دو بخش و 10 گام به شرح ذیل است.


بخش 1: تعریف و تصویب طرح پژوهشی 


در این بخش 7 گام اصلی در خصوص تعریف و تصویب طرح‌های پژوهشی ذکر می‌گردد.

گام اول: تعریف عناوین پژوهش
بر اساس مأموریت و اولویت‌های پژوهشی تعیین‌شده برای معاونت پژوهشی و یا موافقت‌نامه‌ها بین موسسه و دستگاه‌های دولتی، در یک فرایند پویا در طول سال، عناوین پژوهشی توسط کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی تعریف و پس از تصویب در شورای پژوهش، جهت انجام مراحل بعد به دفتر طرح‌های پژوهشی ابلاغ می‌شود.

گام دوم: تهیه RFP طرح
دفتر طرح‌های پژوهشی بر اساس دستورالعمل‌های مربوط، برای هریک از طرح‌ها، به‌طور مستقل اقدام به تهیه RFP (درخواست پیشنهاد طرح نامه) می‌نماید.

گام سوم: فراخوان
برگزاری فراخوان توسط دفتر طرح‌های پژوهشی بر اساس دستورالعمل مربوط

گام چهارم: بررسی پیشنهادات
بررسی و ارزیابی پیشنهادات دریافتی برای هر یک از فراخوان‌ها در کمیته RFP و کارگروه برنامه‌ریزی، بر اساس دستورالعمل مربوط

گام پنجم: انتخاب مجری و تصویب طرح
پیشنهاددهندگان حائز بالاترین امتیازات، به جلسه شورای پژوهشی موسسه دعوت می‌شوند. هدف از این دعوت آن است که شورای پژوهشی بتواند با ملاحظه ارائه آن‌ها و دریافت پاسخ سوال‌های خود به شناخت کامل‌تری از توانمندی پیشنهاددهندگان نائل گردد. در انتهای جلسه، اعضای شورا با ملاحظه مجموعه اطلاعات، مجری نهایی را انتخاب و تصویب می‌نماید.

گام ششم: عقد قرارداد
پس از تأیید انجام اصلاحات مورد نظر شورای پژوهشی در پروپوزال توسط دفتر طرح‌های پژوهشی، مجری منتخب جهت تنظیم قرارداد به اداره امور قراردادهای موسسه معرفی می‌شود.

گام هفتم: انتخاب ناظر
همزمان با انتخاب مجری طرح، شورای پژوهشی مبادرت به انتخاب ناظر آن طرح می‌نماید. ناظر منتخب و کارشناسان دفتر طرح‌های پژوهشی نظارت بر پروژه‌های مصوب را انجام می‌دهند.


بخش 2: اجرا و بهره‌برداری طرح پژوهشی 


در این بخش مراحل اصلی اجرای طرح شامل گام‌های هشتم تا دهم توضیح داده می‌شود.

گام هشتم: کنترل و نظارت اجرای طرح
مجری طرح موظف است بر اساس شرح خدمات و زمان‌بندی مصوب اقدام به اجرای طرح نماید. در این خصوص نظارت و کنترل بر اجرا توسط دفتر طرح‌های پژوهشی انجام می‌شود.

گام نهم: اتمام طرح
ملاک اتمام طرح و تسویه‌حساب نهایی با مدیر طرح منوط به رعایت موارد ذیل است:
الف: تأیید گزارش نهایی توسط دفتر طرح‌های پژوهشی و ناظر
ب: انجام کلیه تعهدات مجری مطابق با قرارداد منعقده
ج: ارائه نتایج حاصل از گزارش نهایی طرح با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران

گام دهم: گزارش‌ها و نشست‌های سیاستی (ارائه خروجی‌های طرح)
اقدام لازم در خصوص ارائه نتایج طرح‌های پژوهشی جهت به‌کارگیری مؤثر نتایج طرح‌های پژوهشی گام نهایی فرآیند اجرای یک طرح پژوهشی است که از روش‌های زیر صورت می‌پذیرد:
الف: انتقال دانش از طریق برگزاری نشست، سمینار، دوره آموزشی و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی.
ب: ارائه خروجی‌های طرح از طریق تهیه و ارسال گزارشات و یا خلاصه‌های مدیریتی به افراد یا سازمان‌های مرتبط.
ج: انتشار نتایج طرح پژوهشی به‌صورت کتاب، مقاله، کتابچه، خبرنامه، ماهنامه تخصصی یا ارائه خلاصه مدیریتی در وب‌سایت موسسه.

معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved