واژه گزینی

 اهداف

 از اهداف موسسه در زمينه اقتصادي و اجتماعي، فراهم كردن منابع قوي براي دسترسي جامعه علمي كشور است و موسسه به عنوان قطب توسعه‌پژوهي و بازوي علمي نهاد رياست جمهوري، كار تهيه و تدوين اين مراجع را به عهده گرفته است. در اين راستا، تدوين فرهنگ واژگان در زمينه‌هاي تخصصي اقتصاد، مديرت و حقوق در دستور كار قرار گرفت.
  در نشست شماره 21 بخش برون‌سپاري گروه واژه‌گزيني فرهنگستان در روز 19/5/1390 با شركت نمايندگان موسسه، راه‌اندازي كارگروه‌هاي اقتصاد، مديريت و توسعه مورد پذيرش قرار گرفت. سپس موضوع همكاري موسسه با فرهنگستان در گروه‌هاي تخصصي واژه‌گزيني در حوزه‌هاي اقتصاد، مديريت، توسعه و حقوق در نشست شماره 31 شوراي پژوهشي در روز 27/7/1390 تصويب شد. از آن روز تا كنون نشست‌هاي تخصصي در حوزه اقتصاد (دو هفته يك بار) در صبح روزهاي پنج‌شنبه برگزار شده است. همچنين موافقت‌نامه 5 ساله ميان فرهنگستان و موسسه به امضا رسيده تا در سال‌هاي يكم و دوم به ترتيب 80 و 120 و در 3 سال بعد هر يك 150 واژه، معادل‌گزيني شود.


فعالیت ها
 
  1. ارائه طرح فراگیر واژگان و تهیه و تدوین واژه نامه در سه رشته اقتصاد، مدیریت و حقوق و تسری آن به سایر رشته ها
  2. همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه معادل سازی واژگان پیشنهادی اقتصاد و مدیریت
معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved