نام و نام خانوادگي:

غلامرضا تاجگردون

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دکتری برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی

اقتصاد نظري 

1367 دانشگاه شهيد بهشتي

  کارشناسی ارشد

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

1370 دانشگاه شهید بهشتی

  دکتری

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1392

دانشگاه تهران

نام گروه:

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

تلفن تماس:

26116754 ، 22291076  داخلی 4070

ايميل:

 d_tajgardon@yahoo.com

دروس تدریس شده:

 • اقتصاد ايران – دانشگاه آزاد – واحد مركز تهران
 • اقتصاد توسعه (ليسانس) دانشگاه آزاد – واحد مركز تهران
 •  بودجه (ليسانس) – دانشكده مديريت دانشگاه تهران 1385 و 1386 
 • بودجه (ليسانس)، مركز آموزش مديريت دولتي شيراز، 1375 
 • اقتصاد خرد (ليسانس)، مركز آموزش مديريت دولتي شيراز، 1374 
 • اقتصاد تعاون (ليسانس)، دانشگاه پيام نور گچساران، 1374
 • قوانين و مقررات كار (ليسانس)، دانشگاه پيام نور گچساران، 1374 
 • اقتصاد خرد (فوق ليسانس)، مركز آموزش مديريت دولتي ياسوج، 1373-1372
 • اقتصاد كلان (فوق ليسانس)، مركز آموزش مديريت دولتي ياسوج، 1373-1372 
 • اقتصاد كلان (ليسانس)، مركز آموزش مديريت دولتي ياسوج، 1373-1371
 • اقتصاد خرد (ليسانس)، مركز آموزش مديريت دولتي ياسوج، 1373-1371
 • اقتصاد مهندسي (ليسانس)، دانشگاه ياسوج، 1372
 • برنامه ريزي سيستمها (فوق ليسانس)، مركز آموزش مديريت دولتي ياسوج، 1372
 • اقتصاد كشاورزي (ليسانس)، دانشگاه ياسوج، 1372

 

علايق:

 

انتشارات:

 • مقالات پيش زمينه تهيه سند آمايش و برنامه ريزي منطقه اي مربوط به برنامه چهارم توسعه، 1382 
 • همكاري در تهيه "حسابهاي منطقه اي استان فارس، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس، 1382 
 • همكاري در تهيه وضعيت اقتصادي–اجتماعي استان فارس(مجموعه حاوي 20 جلد)، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس، 1373 
 • ماليات و سرقفلي (3 شماره) مجله اقتصادي وزارت امور اقتصاي و داراي

سوابق اجرایی:

 • عضو هيئت علمي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
 •  مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مرداد 84 تا خرداد 85 
 • معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ارديبهشت 1383 تا مرداد 1384 
 • معاون امور مجلس و استانها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1383-1380 
 • رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس، 1380-1373 
 • رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد، 1373-1371 
 • مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي مالي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1370-1369 
 • معاون مديركل دفتر تحقيقات و مطالعات مالياتي، وزارت امور اقصادي و دارايي، 1369

پروژه­ های پژوهشی:

 • عضو گروه پژوهشي الگوها و سياستهاي توسعه اقتصادي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
 •  عضو گروه آينده نگري مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 
 • مجري طرح "ارائه مدل الگوي تلفيقي برنامه ريزي بخش و استان" 
 • عضو گروه نظام برنامه ريزي و بودجه كشور، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 
 • عضو گروه تحقيقاتي پروژه اصلاح ساختار بودجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي، از سال 1382 
 • مجري پروژه تهيه حسابهاي منطقه اي استان فارس (در دوره 1377-1364)، 1380-1379 
 • جمعبندي نتايج طرح جامع تحقيقاتي وضعيت اقتصادي – اجتماعي استان فارس، 1374-1373 
 • مجري طرح جامع تحقيقاتي وضعيت اقتصادي – اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد، 1373-1371 
 • اجراي تعدادي پروژه تحقيقاتي در زمينه ماليات بر ارث و ماليات بر املاك (كه نتايج آن نقشي اساسي در اصلاح قوانين مالياتي ايفا نمود)، 1370-1369

پایان نامه ها:

 

 
   دانلود : tajgardon.pdf           حجم فایل 129 KB