کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» - جلد دوم(چاپ دوم)
قیمت : 600,000 ریال
کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» - جلد اول (چاپ دوم)
قیمت : 500,000 ریال
اقتصاد ایران چالش ها و رویکردهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا
قیمت : 155,000 ریال
الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل سیاست های انرژی
قیمت : 190,000 ریال
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی
قیمت : 40,000 ریال
اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال توسعه «راهنمای عملی»
قیمت : 240,000 ریال
هنر بانکداری و تامین مالی اسلامی:ابزارها و روش های بانکداری مبتنی بر جامعه
قیمت : 380,000 ریال
مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد چهارم
قیمت : 250,000 ریال

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved