اخبار موسسه
RSS
دکتر محمّد نهاوندیان ازبیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ بازدید کرد

30 تیر 1398

دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور ورئیس موسسه عالی مدیریت وبرنامه ریزی با حضور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) و نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید بازدید کرد.