موسسه در نظر دارد جهت طرح پژوهشی "سیاستگذاری و مطالعات حمل و نقل ترافیک تهران" به کارفرمایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از میان دانشجویان و دانش آموختگانی  که علاقمند به ارزیابی فرم های آمارگیری مبدا-مقصد خانوار شهر تهران می­باشند، دعوت به همکاری نماید. قابل ذکر است مدت پروژه 2 ماه و مبلغ خالص پرداختی ساعتی 100/000 ریال می باشد.

محل کار: خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نرسیده به خیابان طالقانی- پ 133- ساختمان سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

در صورت تمایل حداکثر تا روز سه شنبه 1397/5/9، اطلاعات خود را در جدول زیر تکمیل و به دفتر تحصیلات تکمیلی (آقای نعمتی) تحویل نمایید.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

دانشگاه کارشناسی

رشته کارشناسی ارشد

دانشگاه کارشناسی ارشد

شماره تماس

کمینه ساعت کار ممکن در هفته