• سخنرانی دکتر مسعود نیلی در "کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار"
  سخنرانی دکتر مسعود نیلی در "کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار"

 • دوره آموزشی " آشنایی با حسابداری تعهدی در بخش دولتی"برگزار شد
  از سوی اداره کل آموزش های کوتاه مدت ،دوره آموزشی " آشنایی با حسابداری تعهدی در بخش دولتی" در تاریخ 17 خردادماه برگزار گردید.

 • برگزاری نشست تخصصی تدوین برنامه عملیاتی توسعه بخش گردشگری در برنامه پنجم توسعه
  این نشست با سخنرانی دکتر حمید ضرغام بروجنی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ، روز بیستم خرداد ماه در سالن کنفرانس موسسه برگزار گردید.

 • برگزاری دوره آموزشی "مدیریت منابع انسانی" در موسسه
  دوره آموزشی " مدیریت منابع انسانی" در روزهای 19 و 22 خردادماه توسط اداره کل آموزش های کوتاه مدت برگزار گردید.


گروه های پژوهشی به منظور تحقق اهداف و ماموریت های پژوهشی موسسه و با هدف بهره گیری و توسعه ظرفیت ها و توان علمی و پژوهشی موجود و ارتقای سطح علمی فعالیت های پژوهشی و هدایت آن ها در مسیری که متناسب با نیازهای کشور باشد، تشکیل شده اند.

کتابخانه تخصصی موسسه در زمینه مدیریت، اقتصاد و حقوق حاوی بیش از 82000 نسخه کتاب شامل 60000 رکورد کتابهای دیجیتال و 22000 نسخه کتابشناختی منابع هم اکنون از طریق فهرست الکترونیک قابل جستجو می باشد.


دفتر طرح‌های پژوهشی در راستای ماموریت‌های اصلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به منظور مشارکت و بهره‌مندی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحبنظران کشور در انجام تحقیقات و اجرای طرح های پژوهشی، زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می کند.
ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 .............................................. ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 .............................................. ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 .............................................. ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 .............................................. ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 .............................................. ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 .............................................. ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 .............................................. ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان ارشد 1397 ..............................................