تقویم آموزشی نیمسال اول 97-1396

ثبت نام ورودی جدید کارشناسی ارشد

15-14/06/96

انتخاب واحد (کلیه دانشجویان)

24-19/06/96

شروع كلاسها

25/06/96

حذف و اضافه

12-11/07/96

حذف اضطراری

28-26/09/96

ارزشيابي استادان

13-03/10/96

پايان كلاسها

13/10/96

شروع امتحانات

23/10/96

   دانلود : زمانبندی_نیمسال_961.docx           حجم فایل 14 KB