صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های اقتصاد جهانی

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی، فصل دوم سال 2016
عنوان گزارش: بررسی تحولات بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی، فصل دوم سال 2016
 ١٥:٥٣ - 1395/08/16 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل اول سال 2016
عنوان گزارش: بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل اول سال 2016
 ٠٨:٤٨ - 1395/05/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه اول 2016
عنوان گزارش: بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه اول 2016
 ٠٨:٤٠ - 1395/05/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، سال 2015
عنوان گزارش: بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، سال 2015
 ٠٩:٠٧ - 1395/03/22 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه چهارم 2015
عنوان گزارش: بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه چهارم 2015
 ١٢:٢٣ - 1395/03/08 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، تحولات بازار جهانی نفت خام، فصل چهارم سال 2015
عنوان گزارش: تحولات بازار جهانی نفت خام، فصل چهارم سال 2015
 ٠٨:٣٩ - 1394/12/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات اقتصادی جهان در فصل سوم سال 2015
عنوان گزارش: بررسی تحولات اقتصادی جهان در فصل سوم سال 2015
 ١٠:٥٦ - 1394/12/24 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، تورم شاخص اخبار و تحلیل های بین المللی از روند تغییرات قیمت نفت خام
عنوان گزارش : اخبار و تحلیل های بین المللی از روند تغییرات قیمت نفت خام (گزارش ششم-9 تا 30 بهمن 1393)
 ١٢:١٣ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی